SaaS a outsourcing ERP systému

Saas a Outsourcing ERP systému

Chcete informační systém hlavně využívat a nestarat se o jeho provoz? Koncept SaaS – software jako služba – vám vychází vstříc.

Stačí si vybrat aplikace, které se vaší firmě hodí pro podnikání. O vše ostatní včetně technologií a jejich provozu se za měsíční poplatek postaráme my.

Hlavní výhody outsourcingu

 • Nejde o velkou investici, ale o službu hrazenou měsíčně v předem známé výši.
 • Váš IT specialista nemusí ztrácet čas správou HW, systémového SW, DB, atd.
 • Eliminujete neočekávané náklady – dodavatel outsourcingu zajišťuje technologické inovace ERP, HW a systémového prostředí včetně databází.
 • Zajišťujeme plnohodnotný servis nasazeného řešení při legislativních změnách, ke kterým neustále dochází.

Formou SaaS si můžete pořídit nejen ICT a komplexní ERP systém KARAT, ale i jeho vybrané části (CRM systém) nebo produkty firmy Microsoft, např. SharePoint. Přístup k aplikacím získáte přes internet.  

Kdy je vhodné uvažovat o SaaS a outsourcingu?

 1. Když chcete ušetřit za provoz ERP systému a dalších technologií

  Na zabezpečení chodu ERP vlastními silami musíte každoročně vyčlenit peníze i pracovníky. Díky outsourcingu vám odpadají náklady na správu i rozvoj systému. Nemusíte řešit novinky v legislativě ani měnící se počet uživatelů.

 2. Když vám záleží na bezpečnosti dat

  Možná máte vyšší nároky na bezpečnost provozu systému ve firmě, ale nedokážete je sami zajistit. V případě outsourcingu nemusíte řešit protipožární opatření, zabezpečení proti odcizení dat, apod.

 3. Když nechcete plánovat investice do IT

  Volba outsourcingu vás osvobozuje od nutnosti sledovat a plánovat finance na změny vyvolané rychlostí inovace databází, operačních systémů, apod.

 1. Když nemáte dostatečné prostory pro servery a technologie

  Díky outsourcingu nemusí vaše firma zajišťovat provozní prostředí pro servery, na kterých běží ERP (např. samostatná místnost pro servery, klimatizace, bezprašné prostředí atp.).

 2. Když vaši pracovníci nejsou odpovědní pouze za provoz ERP systému

  IT pracovník věnuje ve firmě většinu času údržbě PC, serverů, technické podpoře a dalším úkolům. Při vlastním provozu ERP systému k tomu musí váš IT technik plně zvládat také správu HW, systémového SW a ERP včetně dalších aplikací.

Možná rizika outsourcingu

Je férové říci, že existují i rizika, která mohou zákazníkovi outsourcing ERP systému zkomplikovat. Ve všech bodech však dokážeme nabídnout řešení.

 1. Potíže s internetovým připojením k aplikacím

  V některých lokalitách může být důležitou otázkou zajištění dobré úrovně konektivity.

 2. Nesprávná volba outsourcingového dodavatele

  Váš dodavatel by měl zajišťovat provozuschopnost ERP na úrovni zabezpečení dostupnosti nad 99.9 %.

Často kladené otázky

Nebude outsourcing drahý?

Při porovnání všech nákladů na vlastní nákup a provozování ERP představuje outsourcing finančně zajímavou variantu. Výše měsíčního poplatku je individuální a závisí na objednávce. Při porovnávání cen je vhodná otázka, jaké činnosti musí podnik kolem ERP financovat, kolik vlastních lidí řeší něco kolem ERP a vlastně se nevěnuje podstatným činnostem, aby podnik fungoval – nákupu, výrobě, atd.

Ani nevíme, zda tam proběhla záloha a vůbec - neodcizí nám někdo data?

Při outsourcingu u připravené společnosti je bezpečnost ERP systému na výrazně vyšší úrovni, než když systém provozuje podnik ve vlastní režii.

Nebude takto provozovaný ERP pracovat pomalu?

Situace kolem rychlých linek se výrazně zlepšuje a podnik si může vybrat z více společností a možností tak, aby mu finální řešení vyhovovalo.

Nevznikne problém s připojením našich tiskáren, terminálů pro výrobu a dalších zařízení?

Ano, může vzniknout problém, a proto je nutné provést analýzu a zhodnocení stavu a dalších rozvojových plánů ERP, která ukáže, zda je pro podnik řešení outsourcingu vhodné. S touto situací jsme připraveni pomoci a navrhnout její řešení.

Zaujala vás možnost spolupráce prostřednictvím SaaS a outsourcingu?

Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám zajistit další správný postup.

Chcete vyzkoušet informační systém KARAT?

Požádat o demo

Aktualityarchiv

8. 12. 2017

KARAT Konference 2017 - představení mobilního klienta v rámci nové verze IS KARAT

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 proběhlo v kongresovém centru hotelu BWP Hotel International Brno setkání uživatelů informačního systému KARAT -…

30. 6. 2017

Český podnikový informační systém KARAT bude řídit projekty v telekomunikační společnosti Backbone

Společnost BACKBONE s.r.o., významný český poskytovatel služeb v oblasti výstavby a údržby telekomunikačních sítí včetně optických a mobilních,…