Docházkový systém

Docházkový systém

Používali jste tradiční „píchačky“ nebo papírové evidenční lístky? Moderní docházkové systémy nabízí vaší firmě mnohem více možností v evidenci docházky zaměstnanců.

Umožňují nejen sledovat docházku pracovníků, ale také v reálném čase vyhodnotit aktuální stav a promítnout docházku do zpracování mezd.

Hlavní přínosy a funkce docházkového systému

 • zápis docházky - příchod, odchod, oběd či jiné přerušení, služební cesta, návštěva lékaře, atd.
 • odstranění papírových žádanek díky elektronickému systému schvalování absencí
 • zjednodušení zpracování mezd, zápis do mzdových složek
 • přehled o přítomnosti/nepřítomnosti pracovníků a on-line vyhodnocení aktuálního stavu
 • možnost distribuce práce konkrétním vedoucím pracovníkům
 • individuální nastavení pro různé skupiny pracovníků
 • efektivní zpracování dat s on-line propojením na ERP systém
 • přímé napojení na docházkové terminály (HW terminály)
 • minimální nároky na obsluhu

Způsoby pořizování docházky v IS KARAT

 1. Přímým pořízením v IS KARAT 

  Přímo v nabídce IS KARAT má přihlášený uživatel k dispozici volby pro zápis veškerých událostí souvisejících s jeho přítomností na pracovišti.

 2. Přímým pořízením v IS KARAT / Simulace terminálu

  Výsledkem tohoto nastavení systému je zadávání dat pomocí podobné obrazovky, jakou mají pracovníci k dispozici v případě použití fyzických docházkových terminálů.

 3. Pořízením prostřednictvím Portálu interních agend

  V případě zakoupení příslušného modulu je možné pořizovat docházku s využitím portálu, kde je možné docházku jak zadávat, tak v případě příslušných práv nahlížet na ostatní záznamy. Díky tomu je možné sledovat v on-line režimu aktuální stav přítomnosti pracovníků.

 4. Pořízením prostřednictvím terminálu 

  Nejvýhodnějším a nejpohodlnějším způsobem je pořizování dat prostřednictvím fyzického docházkového terminálu. Jedná se o jednoúčelové zařízení, které je instalováno dle potřeb provozovatele (u vchodu do budov, na pracovišti, …). Každý pracovník obdrží identifikační čip nebo kartu a pouhou volbou události a přiložením identifikačního prvku dojde k hlášení a zápisu do IS KARAT. Základní funkcí terminálu je evidence začátku a konce zvolené události, jejíž chování se definuje přímo v IS KARAT.

Docházka
Docházka

Další důležité funkce docházkového systému

Žádanky o dovolenou 

Systém umožnuje evidovat žádanky pracovníků o dovolenou. Pořízená žádanka se v systému zaeviduje a odesílá se e-mail nadřízenému pracovníkovi, aby žádost posoudil a schválil, nebo zamítnul. O výsledku je žadatel následně informován a schválené žádanky se automaticky při zpracování přepíší do absencí jako dovolená.

Sankce, manka, odměny

Evidence sankcí, mank a odměn je motivačním nástrojem, určeným pro nadřízené pracovníky, bez nutnosti přístupu ke mzdovým evidencím IS KARAT.

Použití terminálu pro otevírání dveří 

Při použití dveřního terminálu se využívají externí čtečky. Terminál je možné využít i v kombinovaném režimu pro otevírání dveří i hlášení událostí. Díky terminálu můžete evidovat přístupy do místností i nastavovat přístupová práva.

Přehled funkcionalit

Chcete vyzkoušet informační systém KARAT?

Požádat o demo

Zajímá vás cena informačního systému KARAT?

Požádat o kalkulaci