Manažerský informační systém KARAT

Manažerský informační systém (MIS)

Dobrá rozhodnutí posouvají firmu dále. Manažerský informační systém pomáhá ve správný čas, se správnými daty a správným lidem v procesech vaší firmy.

Manažerský informační systém (MIS) je součástí informačního systému KARAT. Podporuje rozhodování vrcholových manažerů, středních manažerů a zároveň běžných uživatelů, je-li to pro firmu účelné.

V jakých oblastech můžete zpracovávat a vyhodnocovat data?

Manažerský informační systém KARAT umí vyhodnocovat data ze všech oblastí - prodej, výroba, finance, mzdy, personalistika a další.

Přehledné výsledky usnadňují a urychlují rozhodování

Pokud si potrpíte na přehlednou prezentaci a strukturu informací, určitě uvítáte grafy, tabulky, sestavy a reporty.

Pohodlný přístup a snadné předávání informací

Manažerský informační systém dbá na rychlost a dostupnost výsledků – reporty mohou být zasílány e-mailem i na mobil.

Manažerský informační systém využívá technologii On-Line Analytical Processing (OLAP). Tento flexibilní a moderní přístup umožňuje předpřipravit data na základě volitelných kritérií do struktur vhodných pro další analýzy. Výhodou je velmi rychlá dostupnost důležitých informací pro rozhodování ať už z datového skladu (DW) nebo on-line z reálných dat.

Přehled výdejů (kostka)
Přehled výdejů (kostka)

Další užitečné funkce, které uvítáte

Variabilita datových kostek, a přitom stále jednotné ovládání

Základní částí MIS jsou datové kostky, které využívají rozhraní DevExpress.Xpf.PivotGrid. Data z definovaných pohledů – datových kostek (OLAP) – se přehledně zobrazují v komponentě KaratAnalyzer. Na celý modul MIS lze nahlížet jako na integrující prostředí pro libovolný počet datových kostek, které uživatel vždy najde pod jednou střechou. Výhodou je jednotnost ovládání a velká variabilita při interpretaci dat. Kdo zná z kontigenční tabulky MS Office, zvládne bez problémů i manažerský systém KARAT.

Důraz na procesy

Datové kostky potěší obzvláště procesně založené manažery. Data z KaratAnalyzeru se mohou stát základem pro budování procesní organizace, což je současný trend, kterému se v budoucnu pravděpodobně nevyhne žádný úspěšný a konkurenceschopný podnik.

Měření a zlepšování kvality

Datová kostka umožní pracovat s hodnotami parametrů zvolených procesů a informační systém se může stát součástí managementu kvality nebo zárodkem pro aplikaci metody Balanced Scorecard (BSC).

Sledování trendů

Z přehledných grafů nejlépe poznáte, jak se situace vyvíjí a máte tak pro rozhodování cenné, relevantní a aktuální informace.

Funkce IS KARAT

Chcete vyzkoušet informační systém KARAT?

Požádat o demo

Zajímá vás cena informačního systému KARAT?

Požádat o kalkulaci