Personální informační systém KARAT

Personální informační systém

Bez kvalitního personálu nelze rozvíjet firmu. Náš personální informační systém vám pomůže vhodné pracovníky najít, zaškolit a efektivně řídit.

Personální informační systém KARAT je nutným pomocníkem pro management, HR oddělení a personalisty.

Co vám personální systém usnadní?

 • hledat a přijímat nové pracovníky
 • připravovat smlouvy a dokumenty týkající se pracovněprávních vztahů
 • vést personální evidenci zaměstnanců
 • vyřizovat požadavky z oblasti sociální politiky
 • vzdělávát zaměstnance, pořádát školení

Informační systém KARAT nabízí profesionální zpracování personální agendy a propojení na mzdový software.  

Co vám personální informační systém nabízí?

 • plnou podporu legislativy
 • přehledy uchazečů o zaměstnání
 • evidenci pracovníků a jejich rodinných příslušníků
 • vedení záznamů o školeních, kurzech, kvalifikacích a zdravotních prohlídek
 • sestavy pro výkazy čtvrtletní statistiky
 • podklady pro evidenční listy, zápočtové listy
 • šablony smluv k evidenci pracovního poměru

Personální informační systém vám pomůže vyřizovat nejen běžnou agendu, ale také maximalizovat potenciál zaměstnanců a naplnit firemní strategii.

Funkce IS KARAT

Chcete vyzkoušet informační systém KARAT?

Požádat o demo

Zajímá vás cena informačního systému KARAT?

Požádat o kalkulaci