Systém pro prodejní procesy

Systém pro prodejní procesy

Potřebujete kalkulovat ceny, stanovovat marže a přesně vyhodnocovat jednotlivé obchodní případy?

Získejte konkurenční výhodu na trhu a prodávejte úspěšně díky prodejnímu systému KARAT.

Ať už podnikáte v jakémkoliv odvětví, řešení pro podporu prodeje v IS KARAT vám pomůže provázat prodejní procesy s oblastmi marketingu, obchodu, nákupu i výroby. Dokážete pružně reagovat na požadavky trhu a vhodnými cestami předkládat nabídky potenciálním zákazníkům a odběratelům.

Výhody prodejního systému KARAT

Kompletní podpora různých typů prodeje

 • řešení pro všechny oblasti prodeje - maloprodej, velkoobchod, e-shop
 • řeklamační řízení
 • servisní procesy
 • řešení pro půjčovny

Tvorba cen, marží a kalkulací

 • rozsáhlá funkcionalita v oblasti cenotvorby - kalkulace nabídek, ceníky atd.
 • možnosti využití slevových systémů, řešení bonusů a skont

Platby a fakturace

 • systém zálohových plateb s automatickým srážením záloh
 • různé režimy fakturace včetně řešení hromadné fakturace s rozlišením odběrných a fakturačních míst vašich zákazníků
 • různé režimy konsignací, řešení „centrála-pobočky“
 • uživatelsky komfortní možnosti oprav jednotlivých prodejních dokladů

Faktura vydaná
Faktura vydaná

Zjednodušení spolupráce se zákazníky a odběrateli

 • provázanost všech prodejních dokladů - poptávky, nabídky, objednávky, dodací listy, faktury a jejich úhrady atd.
 • jednoduchá orientace v rámci prodejního procesu v kterékoliv jeho fázi
 • detailní poptávko-nabídková řízení s možnostmi verzování
 • plná podpora v oblasti EDI komunikace a systému odvolávek, které jsou zejména u výrobních společností nedílnou součástí prodejního procesu

Odběratelské ceníky
Odběratelské ceníky

Monitoring, kontrola a vyhodnocení skladových zásob

 • sledování rámcových smluv s průběžnou kontrolou jejich plnění
 • přesné vyhodnocení disponibility zásob v čase s dopadem do nákupního či výrobního procesu
 • funkce zabývající se vykrýváním skladových zásob a variabilním systémem rezervací
 • vyhodnocení, přehledy, sestavy, grafy či kontingenční tabulky

Informační systém KARAT disponuje také nákupním systémem.  

Funkce IS KARAT

Chcete vyzkoušet informační systém KARAT?

Požádat o demo

Zajímá vás cena informačního systému KARAT?

Požádat o kalkulaci