Projektové řízení KARAT

Projektové řízení

Informační systém KARAT umožňuje evidovat, plánovat a vyhodnocovat různé typů projektů, které se vyskytují téměř v každé organizaci.

Co umožňuje projektové řízení?

 • Definici časového harmonogramu projektu
 • Definici požadavků na zdroje a požadavků na materiál pro jednotlivé etapy projektu
 • Kapacitní plánování zdrojů váženým průměrem
 • Plánování a sledování nákladů za projekt a jeho etapy
 • Práce s jednotlivými stavy projektu (příprava, schvalování, realizace, ukončení) a se stavy jednotlivých etap projektu

Pro daný projekt je možné definovat milníky, které se mohou vázat k určité etapě a jsou definované pro konkrétní datum. Každý projekt může obsahovat libovolný počet etap a požadavků na zdroje.   

Etapy a požadavky daného projektu máte stále pod kontrolou

Pomocí funkce Harmonogram projektu snadno zobrazíte etapy daného projektu, který přehledně zobrazí hierarchii položek, a to včetně grafického zobrazení časových průběhů.

Pořízení harmonogramu projektu
Pořízení harmonogramu projektu v IS KARAT

Harmonogram projektu umožňuje:

 • Přidávat, editovat a rušit etapy, nebo požadavky projektu
 • Měnit termíny a typy vazeb projektu
 • Měnit způsob provázání a posunu projektu

Etapy projektu
Etapy projektu v IS KARAT

Projekt můžete zobrazit i měnit prostřednictvím Ganttových diagramů, které zobrazí definované projekty s rozpadem na etapy a požadavky s on-line prováděním do IS KARAT.   

Ganttův diagram
Gantův diagram v IS KARAT

V projektu lze definovat Fakturační plán s různými typy fakturace

 • Průběžná
 • S vazbou na etapu
 • S vazbou na milník

Jednotlivé projekty mohou být svázány také s různými dokladovými agendami

 • Objednávky přijaté
 • Objednávky vydané
 • Výdajové listy
 • Faktury vydané
 • Příjmové listy
 • Faktury přijaté

Operativní plánování zdrojů
Operativní plánování zdrojů v IS KARAT

Tisk kalkulačního listu zakázky
Tisk kalkulačního listu zakázky v IS KARAT

Tisk opisu projektů
Tisk opisu projektů v IS KARAT

Funkce IS KARAT

Chcete vyzkoušet informační systém KARAT?

Požádat o demo

Zajímá vás cena informačního systému KARAT?

Požádat o kalkulaci