Skladový systém KARAT

Skladový systém

Získejte přehled a kontrolu nad skladovým hospodářstvím. Se skladovým systémem rychle vyřídíte příjem, evidenci i dodávky zboží.

Provozujete sklad nebo jich máte dokonce více? Kvalitní skladový program vám pomůže optimalizovat skladové procesy.

Výhody pro skladové hospodářství, pokud používáte skladové systémy

 1. Kompletní přehled

  Evidence zásob, členění pomocí stromové struktury, evidence typů, atributů a detailů položek, se kterými můžete pracovat i díky čárovým kódům – to vše umožňuje ucelená skladová evidence.

 2. Blokační a rezervační mechanismy

  Díky provázanosti systému budete vždy vědět okamžitý stav disponibilního množství zásob. V případě více přijatých objednávek můžete nastavit upozornění či úplně zastavit výdej. Pro vykrývání objednávek lze využít i rezervační systém.

 1. Vyhodnocování a statistika

  Přínos skladového systému nespočívá jen v přesné evidenci údajů a vystavovaných dokladů, ale také schopnosti vyhodnocování. Získáte rychlé přehledy o dění ve skladech i možnost tisku sestav a grafických výstupů.

 2. Bezpečí a kontrola

  Důležité jsou také kontrolní akce a propočty. Kontroly stavu a zaúčtování skladových pohybů vám dodají klid a jistotu.

Co sleduje skladový systém KARAT?

Objednávky

Sledujte přijaté i vydané objednávky, poptávky a nabídky s automatickým posouzením okamžitého stavu skladových zásob.

Odbyt a odbytový plán

Naplánujte skladové pohyby a evidujte příjmové, výdajové a převáděcí listy.

Skladové jádro

Získejte kontrolu nad skladovými a odbytovými číselníky, transakcemi, zásobami, oceňováním skladových pohybů a účtovacími pravidly.

Přehled skladových položek
Přehled skladových položek

Ceníky

Udržte si přehled o všech položkách ve skladu i s jejich cenami. Vytvářejte individuální ceníky, akční ceny nebo množstevní slevy.

Reklamace

Dohlédněte na reklamační řízení, oběh reklamované položky včetně souvisejících dokumentů a vyhodnocujte dodatečné náklady a ztráty díky integrovaným analýzám a statistikám.

Řízený sklad – automatizace skladových procesů

Nadstavbou základního řešení skladového systému je aplikace řízeného skladu (WMS). Řízený sklad zvyšuje spokojenost zákazníků díky rychlejším dodávkám zboží. Jeho zavedením vytvoříte předpoklady pro snížení nákladů a zvýšení produktivity skladovacího procesu.

Řízené sklady
Řízené sklady

Řízený sklad vám také umožní využít výhod plné automatizace skladovacích procesů od objednání zboží až po jeho expedici.

WMS KARAT získal ocenění IT produkt roku 2011, který uděluje česká redakce odborného časopisu Computerworld.  

Co umí řízený sklad?

 • automatické přiřazování pozic pro příjem a výdej zásob
 • přesná evidenci skladových zásob s možností zpětného dohledání
 • zvýšení rychlosti a přesnosti práce skladníků, dokumentování jejich činnosti při plnění úkolů v rámci předem definovaných logistických procesů
 • optimalizace tras pro přesuny zásob, přehled o jejich přesném umístění na skladě
 • automatické generování sumáře obalů u příjmů a výdejů z řízeného skladu
 • tisk evidenčních etiket (čárových kódů, RFID)
 • podpora online práce prostřednictvím mobilních terminálů (WiFi), řízení priorit a systematické vytěžování skladníků
 • online inventury přes mobilní terminály
 • nastavení přístupových práv

Manipulační vozíky
Manipulační vozíky

Funkce IS KARAT

Chcete vyzkoušet informační systém KARAT?

Požádat o demo

Zajímá vás cena informačního systému KARAT?

Požádat o kalkulaci