Informační systém pro firmy poskytující služby

Řešení pro firmy poskytující služby

Chtěli byste zlepšit chod vaší firmy? Efektivněji řídit vztahy se zákazníky? Lépe plánovat a evidovat zakázky? Optimalizovat logistické procesy?

Systém KARAT se přizpůsobí menší i větší firmě poskytující služby!

Pro jaké oblasti služeb je systém KARAT vhodný?

 • autoservisy
 • technické služby měst a obcí
 • reklamní služby
 • personální služby
 • servis a půjčovna dopravních prostředků
 • servis a půjčovna manipulační techniky
 • distribuce a logistika

Největší praktické zkušenosti máme s firmami zaměřenými na servis a půjčování.

Zabýváte se servisem nebo půjčováním a hledáte informační systém? Máme pro vás speciální řešení.  

Co vám systém KARAT umožní

 • rutinní práci a rozhodování
 • komunikaci se zákazníky a orgány státní správy
 • podrobné vyhodnocení jednotlivých oblastí
 • mít konkurenční výhodu v podobě propracovaného SW řešení

IS KARAT - Řešení pro firmy poskytující služby

Jaké procesy systém KARAT podporuje?

Kromě účetnictví se informační systém KARAT zaměřuje na procesy, které nejvíce ovlivňují získávání nových zákazníků, realizaci zakázek, zajištění zdrojů a inovace. Systém má komplexní a propracované vazby.

Projektové řízení

 • evidence projektových zakázek
 • finanční plánování a řízení projektů
 • plánování a řízení projektů v čase
 • práce s etapami projektů a s požadavky na zdroje
 • Ganttovy diagramy
 • vyhodnocení projektů

Řízení vztahů s obchodními partnery

 • CRM s internetovým voláním (VoIP)
 • objednávky od odběratelů včetně poptávko-nabídkového řízení
 • rámcové smlouvy
 • cenotvorba a systém poskytovaných slev
 • zálohové platby s vazbou na poskytování služeb

Řízení lidí

 • personalistika
 • mzdy
 • řízení lidských zdrojů
 • statistická hlášení a elektronická komunikace s orgány státní správy

Lepší využití lidského potenciálu, kdy jsou lidé více zapojeni do výrobního procesu, přináší dlouhodobě lepší výsledky než kvantitativní zvyšování produkce.

Řízení financí

 • majetek
 • finance a řízení Cash Flow
 • pohledávky a řízení saldokont
 • účetnictví
 • daně
 • banka
 • pokladna
 • rizikové firmy

Řízení financí, Cash Flow, majetku a daní s využitím nástrojů, které zjednodušují práci a minimalizují chyby, ocení vedení obchodní firmy při kontrolách a auditech.

Řízení dodavatelského řetězce (SCM)

 • CRM - řízení vztahů s obchodními partnery s internetovým voláním (VoIP)
 • skladové hospodářství, vč. řízeného skladu (WMS)
 • nákup
 • prodej vč. e-komerce B2BB2C
 • reklamace
 • inventury
 • logistika nákupu, prodeje, skladů

Další specifické nástroje

Specifické (průřezové) nástroje ocení především zákazníci, pro něž je správné využívání technologií a rozumná automatizace součástí podnikatelské strategie.

 • podnikový portál s technologii SharePoint (intranet, extranet)
 • otevřenost, která umožňuje přizpůsobit informační systém KARAT bez znalosti programování a napojit ho na jiné systémy
 • konektory na specializované externí systémy
 • workflow
 • controlling, manažerské řízení, datové sklady
 • podpora procesního a strategického řízení
 • řízení a správa dokumentů (DMS)

Vybrané reference

Chcete vyzkoušet informační systém KARAT?

Požádat o demo

Zajímá vás cena informačního systému KARAT?

Požádat o kalkulaci