Informační systém pro výrobní firmy

Řešení pro výrobní firmy

Chtěli byste efektivněji řídit výrobní procesy a důsledněji sledovat náklady? Chcete si usnadnit spolupráci se subdodavateli a obchodními partnery?

Systém KARAT se přizpůsobí menší i větší výrobní firmě!

ERP systém propojí klíčové agendy vaší firmy – obchod, výrobu i ekonomiku

Systém je otevřený a škálovatelný – proto je vhodný i pro větší firmy s několika závody. Všechny výrobní provozy můžete řídit z jednoho místa. Systém vyjde plně vstříc vašim individuálním požadavkům.

Systém KARAT je vhodný zejména, pokud používáte různé technologie a typy výroby

 • konstrukce na zakázku
 • montáž na zakázku
 • výroba na sklad
 • dávková a procesní výroba

Jste strojírenská, slévárenská nebo nápojářská firma a hledáte informační systém? Máme pro vás speciální oborová řešení.  

Co vám systém KARAT umožní

 • rutinní práci a rozhodování
 • spolupráci v rámci výrobního procesu
 • komunikaci se zákazníky a orgány státní správy

Přehled výrobků v IS KARAT
Přehled výrobků v IS KARAT

Jaké procesy systém KARAT podporuje?

Kromě účetnictví se informační systém KARAT zaměřuje na procesy, které nejvíce ovlivňují získávání nových zákazníků, realizaci zakázek, zajištění zdrojů a inovace. Systém má komplexní a propracované vazby.

Řízení výroby

 • technická příprava výroby s vazbou na CAD/CAM systémy
 • projekty
 • zakázky
 • zdroje
 • kooperace
 • neshody
 • pokročilé plánování a rozvrhování výroby (APS),MRP, MRP II
 • logistika výroby
 • elektronický sběr dat z výroby (čárové kódy, RFID)

Řízení dodavatelského řetězce (SCM)

 • CRM - řízení vztahů s obchodními partnery s internetovým voláním (VoIP)
 • prodej včetně e-komerce B2BB2C
 • nákup
 • skladové hospodářství, včetně řízeného skladu (WMS)
 • inventury
 • reklamace
 • logistika nákupu, prodeje, skladů

Řízení financí

 • majetek
 • finance a řízení Cash Flow
 • účetnictví
 • daně

Řízení financí, Cash Flow, majetku a daní s využitím nástrojů, které zjednodušují práci a minimalizují chyby, ocení vedení obchodní firmy při kontrolách a auditech.

Řízení lidí

 • personalistika
 • mzdy
 • řízení lidských zdrojů
 • statistická hlášení a elektronická komunikace s orgány státní správy

Lepší využití lidského potenciálu, kdy jsou lidé více zapojeni do výrobního procesu, přináší dlouhodobě lepší výsledky než kvantitativní zvyšování produkce.

Výrobní příkaz v IS KARAT
Výrobní příkaz v IS KARAT

Další specifické nástroje

Specifické (průřezové) nástroje ocení především zákazníci, pro něž je správné využívání technologií a rozumná automatizace součástí podnikatelské strategie.

 • podnikový portál s technologii SharePoint (intranet, extranet)
 • otevřenost, která umožňuje přizpůsobit informační systém KARAT bez znalosti programování a napojit ho na jiné systémy
 • konektory na specializované externí systémy
 • workflow
 • elektronická výměna dat (EDI)
 • controlling, manažerské řízení, datové sklady
 • podpora procesního a strategického řízení
 • řízení a správa dokumentů (DMS)

Automatizace pracných činností

Díky novému ERP budete moci automatizovat opakované a pracné činnosti, což vám přinese:

 • lepší využití času a zdrojů
 • optimalizaci zásob a využití oběžných prostředků
 • kratší dodací lhůty
 • sledování ukazatelů průběžné doby výroby
 • zákaznickou spokojenost
 • kvalitu, produktivitu

Vybrané reference

Chcete vyzkoušet informační systém KARAT?

Požádat o demo

Zajímá vás cena informačního systému KARAT?

Požádat o kalkulaci