CAD/CAM konektor

CAD/CAM konektor je koncipován jako interface mezi softwarovými prostředky IS KARAT a vnějším prostředím konstrukčních a technologických aplikací (CAD/CAM/PDM/PLM systémů).

cad cam

Řeší oboustrannou a řízenou komunikaci IS KARAT s 2D a 3D CAD aplikacemi, technologickými CAM, normovacími a optimalizačními systémy.

Řešení je určeno pro podporu procesu tvorby kusovníkových a technologických dat v externím prostředí CAD/CAM/PDM/PLM aplikací, kde jsou data tvořena a následně je potřeba přenášet je do prostředí IS KARAT, kde dochází ke kalkulaci, k zadávání a řízení výroby. Hlavním přínosem CAD rozhraní je, že data jsou pořízena pouze jednou a ve správné podobě a následně v různé míře automatiky přenášena do prostředí IS KARAT.

Popis řešení

Skladové položky mezi ERP a CAD systémy

Řešení podporuje a dokáže řídit proces správy nakupovaných materiálových skladových položek a proces jejich zakládání díky Požadavkům na skladové položky bez přerušení aktivní tvorby v prostředí CAD/CAM/PDM/PLM. V případě, že je externí SW řídící i pro nakupované položky, umožňuje rozhraní zakládat automaticky i nové nakupované skladové položky.

Nakupované položky jsou exportovány z IS KARAT do konstrukčního SW a je tak jednoznačně dána správnost používaných dat. Konstruktér může být informován o jejich dostupnosti, případných dodavatelích a dalších atributech, které rozšiřují množinu dostupných informací o materiálech a polotovarech za účelem efektivního vyhledávání a rozhodování o využití materiálů při návrhu a konstrukci.

Kusovníkové vazby a technologická data z CAD/CAM aplikací do IS KARAT

Z prostředí CAD/CAM/PDM/PLM jsou komunikované konstrukční kusovníky ve stromové struktuře bez omezení počtu úrovní. Následným zpracováním naimportovaných dat jsou zakládány nové položky výrobků a polotovarů, včetně jejich kusovníků do Technologických postupů. Opakované importy dokáží rovněž aktualizovat již exitující data v IS KARAT. Společně s importem kusovníkových vazeb je možné rovněž přenášet široké spektrum druhotných – popisných informací a zapisovat je do volitelných, zejména výrobních a skladových evidencí IS KARAT.

KONSTRUKČNÍ KUSOVNÍK

Dokumentace související s výrobkem dostupná z IS KARAT

S importovanými daty je možné přenášet i podklady k výkresové (pdf, dwg, step, …) nebo na výrobní dokumentaci (nářezová schémata, geo soubory, …). Dokumentace je přenášena formou aktivních odkazů, odkazů na fyzická uložiště nebo je využito modulu DMS, díky němuž mohou být přílohy pořízeny přímo do IS KARAT a mohou být rovněž aktualizována. Výhodou pak je odpadnutí „papírové“ evidence výrobních podkladů, jejich dostupnost přímo v ERP a možné zobrazení například na výrobních terminálech. Případně jejich export pro další výrobní zařízení.

Přínosy řešení

 • Možnost komunikace s více externími CAD/CAM/PDM/PLM aplikacemi
 • Zrychlení procesu tvorby konstrukčních dat – modelů a výkresů
 • Výrazné, několikanásobné zrychlení přenosu kusovníkových dat mezi CAD a ERP
 • Přenos celých stromových kusovníkových rozpadů výrobků bez omezení počtu úrovní
 • Zefektivnění komunikace mezi sklady, zásobováním a oddělením TPV
 • Omezení chybovosti při zakládání technologických postupů do IS KARAT
 • Řízení procesu vzniku a schvalování technické dokumentace napříč systémy v TPV
 • Zmenšení objemu „papírové“ dokumentace
 • Zrychlení tvorby materiálových požadavků
 • Získávání technologických dat z CAM systémů a optimalizačních nástrojů
 • Efektivní vytváření podkladů pro systémy Optimalizace dělení materiálů

Zaujalo vás toto řešení v IS KARAT?

Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám zajistit další správný postup

Kontaktujte nás