Řešení pro výrobu

Připravili jsme pro vás informační systém přizpůsobený oboru vašeho podnikání.

reseni-vyroba

Chtěli byste efektivněji řídit výrobní procesy a důsledněji sledovat náklady? Chcete si usnadnit spolupráci se subdodavateli a obchodními partnery?
Systém KARAT se přizpůsobí menší i větší výrobní firmě!

ERP systém propojí klíčové agendy vaší firmy – obchod, výrobu i ekonomiku

Systém je otevřený a škálovatelný – proto je vhodný i pro větší firmy s několika závody. Všechny výrobní provozy můžete řídit z jednoho místa. Systém vyjde plně vstříc vašim individuálním požadavkům.

Systém KARAT je vhodný zejména, pokud používáte různé technologie a typy výroby

 • konstrukce na zakázku
 • montáž na zakázku
 • výroba na sklad
 • dávková a procesní výroba

Co vám systém KARAT umožní

 • rutinní práci a rozhodování
 • spolupráci v rámci výrobního procesu
 • komunikaci se zákazníky a orgány státní správy

Speciální funkcionality pro výrobní firmy

Náš ERP systém vás zaujme nejen kompletním pokrytím procesů ve vaší firmě, ale také řadou dílčích funkcionalit.

Rozhovor s výrobním ředitelem NC LINE

Další specifické nástroje

  • technická příprava výroby s vazbou na CAD/CAM systémy
  • změnové a odchylkové řízení
  • projekty
  • zakázky
  • zdroje
  • kooperace
  • výrobní i nevýrobní neshody
  • pokročilé plánování a rozvrhování výroby APS, MRP, MRP II
  • logistika výroby
  • elektronický sběr dat z výroby (čárové kódy, RFID)
  • integrované terminálové odvádění
  • CRM
  • prodej včetně e-komerce B2B a B2C
  • nákup
  • skladové hospodářství, včetně řízeného skladu (WMS)
  • inventury
  • reklamace
  • logistika nákupu, prodeje, skladů
  • majetek
  • finance a řízení Cash Flow
  • účetnictví
  • daně

  Řízení financí, Cash Flow, majetku a daní s využitím nástrojů, které zjednodušují práci a minimalizují chyby, ocení vedení obchodní firmy při kontrolách a auditech.

  • personalistika
  • mzdy
  • řízení lidských zdrojů
  • statistická hlášení a elektronická komunikace s orgány státní správy

  Lepší využití lidského potenciálu, kdy jsou lidé více zapojeni do výrobního procesu, přináší dlouhodobě lepší výsledky než kvantitativní zvyšování produkce.

Specifické (průřezové) nástroje ocení především zákazníci, pro něž je správné využívání technologií a rozumná automatizace součástí podnikatelské strategie.

 • podnikový portál s vlastní nebo externí technologií (intranet, extranet)
 • otevřenost, která umožňuje přizpůsobit informační systém KARAT bez znalosti programování a napojit ho na jiné systémy
 • konektory na specializované externí systémy
 • workflow
 • elektronická výměna dat (EDI)
 • controlling, manažerské řízení, datové sklady
 • podpora procesního a strategického řízení
 • řízení a správa dokumentů (DMS)
KUSOVNÍK V IS KARAT

Žádný z dodavatelů až na KARAT Software neuměl navrhnout odpovídající řešení pro řízení výroby, zejména pro naše specifické požadavky v oblasti nedokončené výroby.

fremaIng. Vilma Štěpánovávedoucí úseku ekonomiky a financí

Automatizace pracných činností

Díky novému ERP budete moci automatizovat opakované a pracné činnosti, což vám přinese:

 • lepší využití času a zdrojů
 • optimalizaci zásob a využití oběžných prostředků
 • kratší dodací lhůty
 • sledování ukazatelů průběžné doby výroby
 • zákaznickou spokojenost
 • kvalitu, produktivitu

Zaujala vás možnost využít informační systém KARAT Software ve vaší výrobě?

Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám zajistit další správný postup.

Kontaktujte nás