Systém pro servisní firmy a půjčovny

Díky významným instalacím našeho ERP systému v oblasti půjčování a servisu dokážeme pokrýt veškerá specifika tohoto oboru i individuální požadavky vaší firmy.

erp servis

Systém KARAT vám pomůže s evidencí zakázek a zápůjček, jejich plánováním i tvorbou cen a podpoří manažerské řízení.

Standardní funkce IS KARAT pro servisní firmy

 • komplexní a efektivní evidence servisních zakázek
 • kompletní evidence zařízení
 • využití znalostní databáze a opakujících se akcí
 • sledování zakázek různých typů
 • podpora cenotvorby
 • plánování servisních zakázek
 • optimalizace vychystání a výdeje materiálu
 • automatické vystavení objednávek vydaných podle zakázek servisu
 • zpětné rozpočítání souvisejících nákladů do skladových cen
 • mechanismy usnadňující výdej materiálu a náhradních dílů
 • snadné vedení agendy servisních výkazů
 • automatické vystavování zálohových faktur
 • přehledná kontrola realizace servisních zakázek a náběhu nákladů
 • definovatelné kontrolní listy servisní zakázky „Check list“
 • podpora automatizované fakturace
 • propracované možnosti manažerských výstupů a vyhodnocení
 • integrovaný webový servisní portál

Standardní funkce IS KARAT pro půjčovny

 • komplexní evidence půjčovaného sortimentu
 • propracované mechanismy upozornění a kontrol
 • přehledná a jednoduchá evidence zápůjček
 • jednoduchá definice spojených dokladů (smlouvy, protokoly)
 • přehledné kapacitní plánování zápůjček
 • jednotné přehledy a tiskové sestavy pro vyhodnocení zápůjček
 • nastavení typů zápůjček s parametry
 • variabilní fakturace

Vybrané funkcionality pro servisní firmy a půjčovny

Náš ERP systém vás zaujme nejen kompletním pokrytím procesů ve vaší firmě, ale také řadou dílčích funkcionalit