Workflow a BPM – fungování firemních procesů pod kontrolou

Máte pocit, že vám ve firmě občas něco drhne a nejde úplně podle vašich představ? Nastavte vašim procesům přesný jízdní řád. Díky workflow zabráníte zmatkům, průtahům a chybám a uvolníte si ruce pro produktivní práci.

navrh-bez-nazvu-59

Vyřizujete poptávky, objednávky a faktury efektivně?

Když neznáte jednoznačné odpovědi na následující otázky, dochází k průtahům, zmatkům a chybám:

  • kdo schvaluje doklady?
  • kdo je odpovědný za platby?
  • komu se má doklad předat?
  • jaké jsou termíny pro zpracování?
  • kde a u koho se momentálně zpracování nachází?
  • proč to ještě není hotové?!

Zabránit osudovým chybám vám pomůže modul Workflow v IS KARAT – jednoduchý nástroj, který definuje fungování procesů ve vaší firmě.  

Přínosy fungujícího workflow

1. Zrychlení a zjednodušení procesů

Jednotlivé procesy workflow lze postavit nad jakoukoliv evidencí v IS KARAT nebo zcela samostatně.

4. Snížení operativní zátěže

Díky rychlému a aktuálnímu přehledu o stavu všech procesů není nutný neustálý dohled.

2. Transparentnost a kontrola

V kterémkoli okamžiku je možné zjistit stav procesu a veškeré informace jsou archivovány. Lze tak kdykoliv zpětně zjistit, kdy a jak byl doklad schvalován.

5. Snížení finančních nákladů

Standardizací procesů se sníží režijní náklady „na zmatky“ a výrazně se usnadňuje proces adaptace nových pracovníků.

3. Končí zmatky při provádění procesů

Definice workflow jednoznačně definuje postup a odpovědné osoby s podmínkami konkrétního dokladu.

Jak funguje workflow IS KARAT?

Definice procesu

Pomocí grafického modeleru navrhnete proces dle normy BPMN, určíte osoby odpovědné za jednotlivé kroky, podmínky větvení, související datová pole a změny stavů a hodnot, které se v průběhu procesu promítnou přímo do evidencí IS KARAT.

DEFINICE PROCESU V IS KARAT

Deník úkolů

Deník úkolů je místo, ve kterém každý pracovník najde všechny své úkoly ze všech procesů na jednom místě. Má také k dispozici všechny nástroje k tomu, aby úkoly splnil, vyžádal si k nim vyjádření kolegů nebo předal řešení jiné odpovědné osobě.

DENÍK ÚKOLŮ V IS KARAT

Přehled procesů

Přehled slouží zejména vlastníkům procesů a managementu k získání informací o aktuálním stavu provádění procesů a případných problematických procesech. Díky tomu je možné věnovat pozornost jen anomáliím a omezit čas a úsilí věnované operativnímu dohledu nad procesy.

PŘEHLED PROCESŮ V IS KARAT

BPM – Business Proces Management a KARAT

Informační systém KARAT poskytuje nástroje i pro komplexní procesní řízení firmy. Přímo v IS KARAT je možné modelovat nejen spustitelné workflow procesy popsané výše, ale i obecné nespustitelné procesy a popsat tak obecně fungování celé firmy.

Zaujalo vás Workflow a BPM?

Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám zajistit další správný postup

Kontaktujte nás