Projektové řízení

Informační systém KARAT umožňuje evidovat, plánovat a vyhodnocovat různé typů projektů, které se vyskytují téměř v každé organizaci.

projektove rizeni

Co umožňuje projektové řízení?

 • Definici časového harmonogramu projektu
 • Definici požadavků na zdroje a požadavků na materiál pro jednotlivé etapy projektu
 • Kapacitní plánování zdrojů váženým průměrem
 • Operativní plánování v kratších intervalech a s větším detailem
 • Konfigurovatelné ToDo listy k zobrazení fronty práce
 • Plánování a sledování nákladů za projekt a jeho etapy
 • Práce s jednotlivými stavy projektu (příprava, schvalování, realizace, ukončení) a se stavy jednotlivých etap projektu

Pro daný projekt je možné definovat milníky, které se mohou vázat k určité etapě a jsou definované pro konkrétní datum. Každý projekt může obsahovat libovolný počet etap a požadavků na zdroje.   

Etapy a požadavky daného projektu máte stále pod kontrolou

Pomocí funkce Harmonogram projektu snadno zobrazíte etapy daného projektu, který přehledně zobrazí hierarchii položek, a to včetně grafického zobrazení časových průběhů.

POŘÍZENÍ HARMONOGRAMU PROJEKTU

Harmonogram projektu umožňuje:

 • Přidávat, editovat a rušit etapy, nebo požadavky projektu
 • Měnit termíny a typy vazeb projektu
 • Měnit způsob provázání a posunu projektu
ETAPY PROJEKTU

Projekt můžete zobrazit i měnit prostřednictvím Ganttových diagramů, které zobrazí definované projekty s rozpadem na etapy a požadavky s on-line prováděním do IS KARAT.   

GANTTŮV DIAGRAM

V projektu lze definovat Fakturační plán s různými typy fakturace

 • Průběžná
 • S vazbou na etapu
 • S vazbou na milník

Jednotlivé projekty mohou být svázány také s různými dokladovými agendami

 • Objednávky přijaté
 • Objednávky vydané
 • Výdajové listy
 • Faktury vydané
 • Příjmové listy
 • Faktury přijaté
OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ
TISK KALKULAČNÍHO LISTU ZAKÁZKY
TISK OPISU PROJEKTŮ

Zaujalo vás projektové řízení?

Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám zajistit další správný postup

Kontaktujte nás