Návrh informačního systému

Vyvarujte se problémů, eliminujte rizika a chraňte svou investici do IS. Navrhneme vám informační systém, který splní vaše potřeby.

Úspěšnost informačního systému se odvíjí od jeho návrhu. Díky kvalitní přípravě získáte opravdu užitečného pomocníka, který splní vaše cíle a potřeby.

Už jste také slyšeli podobný příběh?

Zákazník si pořídí informační systém a až po jeho dodávce zjistí, že neplní jeho představy. Procesy nejsou zmapovány ani řízeny nebo se uživatelům IS vůbec nehodí jeho funkce. Co pak? Důležité je problému úplně předejít!

Návrh IS reaguje na to, co potřebujete

Informační systém je jako dům. Bez porozumění cílů vaší firmy a potřeb uživatelů není dobré se pouštět do stavby.

Proto při návrhu informačního systému začínáme analýzou požadavků. Nejdůležitější je pochopit očekávání, vyzkoušet si týmovou spolupráci a shodnout se na cílech, které má IS dosáhnout. Výstupem této etapy je plán nasazení IS v podobě předimplementační analýzy.

Dobrý návrh IS chrání vaši investici

Aby organizace fungovala efektivně, musí stanovit a řídit mnoho vzájemně propojených činností. Proto během předimplementační analýzy využíváme procesní přístup, který je zárukou neopomenutí důležitých kroků a napomáhá tak zvýšit spokojenost zákazníků.

Největším přínosem návrhu informačního systému je ochrana vašich investic a eliminace rizik, protože nekoupíte zajíce v pytli, ale produkt navržený přímo na míru. Po oboustranné shodě na návrhu informačního systému se můžeme pustit do implementace informačního systému.

Máte zájem o poradenství a konzultace?

Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám zajistit další správný postup

Kontaktujte nás