Systém pro nákupní procesy

Využijte konkurenční boj na trhu ve svůj prospěch a nakupujte efektivně. Naše řešení vás zbaví zdlouhavých a rutinních činností při nákupech vaší firmy.

system pro nakup

Chtěli byste objednávat optimální množství zboží v nejkratších termínech a za nejlepší cenu na trhu? Náš nákupní systém se stane každodenním přínosem pro hospodaření vaší firmy a bilanci skladových zásob.

Pružný nákup od dodavatelů

Pomocí nákupního systému KARAT můžete při nákupu využít interní data i aktualizované externí ceníky či databázové informační zdroje. Snadno si tak porovnáte a vyberete vhodného dodavatele.

Nákupní proces je i díky možnosti integrace workflow rychlý a pružný, s přesným dopadem všech souvisejících nákladů do skladových cen či do daného obchodního případu jako celku.

Výhody nákupního systému KARAT

Monitoring a optimalizace cen, nákladů a zásob

 • sledování dodavatelských cen s možností importu a evidence dodavatelských ceníků
 • přesné sledování souvisejících nákladů, precizní stanovení nákladové ceny
 • sledování disponibilních stavů skladových zásob v čase
 • oddělení množstevního toku zásob od toku finančního
 • režim „centrála-pobočka“, řešení konsignace skladových zásob
GENEROVÁNÍ OBJEDNÁVEK VYDANÝCH PODLE OBJEDNÁVEK PŘIJATÝCH

Usnadnění a zrychlení obchodů s vašimi dodavateli

 • zpracování poptávko-nabídkového řízení na úrovni dodavatelského řetězce
 • automatizace procesu nákupu s využitím nákupního portálu a aukčních nákupů
 • možnosti generování nákupních objednávek podle disponibility zásob v čase
 • evidence došlé pošty a její vazby na nákupní procesy
 • na úrovni nákupního procesu lze využít EDI komunikace či jiné elektronické komunikace s dodavatelem
 • nastavení workflow, které zrychlí obchod, zamezí chybám uživatelů a zvýší komfort obsluhy

Kontrola a vyhodnocení nákupů

 • podrobné sledování stavu dodání jednotlivých nakupovaných komodit
 • nákupní proces lze podpořit evidencí smluv s možností sledování jejich průběžného plnění
 • vyhodnocení, přehledy, sestavy, grafy či kontingenční tabulky

Informační systém KARAT disponuje také prodejním systémem 

Zaujal vás systém pro nákup?

Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám zajistit další správný postup

Kontaktujte nás