Personalistika a mzdy

I ta nejzkušenější mzdová účetní potřebuje kvalitní mzdový program, na který se může plně spolehnout. Díky němu jsou výpočty i zpracování mezd jednodušší. Bez kvalitního personálu nelze rozvíjet firmu. Náš personální informační systém vám pomůže vhodné pracovníky najít, zaškolit a efektivně řídit.

personalistika

Software na mzdy KARAT umožňuje skutečně komplexní zpracování mezd. Personální informační systém KARAT je nutným pomocníkem pro management, HR oddělení a personalisty.

Nejenže nabízí vše pro mzdové účetnictví, ale klade důraz i na vazby s docházkovým IS, personálním IS, účetním IS, řízením výroby, projektovým řízením, řešením pro servis a údržbu a dalšími částmi systému.

Co vám personální systém usnadní?

 • hledat a přijímat nové pracovníky
 • připravovat smlouvy a dokumenty týkající se pracovněprávních vztahů
 • vést personální evidenci zaměstnanců
 • vyřizovat požadavky z oblasti sociální politiky
 • vzdělávat zaměstnance, pořádat školení

Informační systém KARAT nabízí profesionální zpracování personální agendy a propojení na mzdový software.  

Co vám personální informační systém nabízí?

 • plnou podporu legislativy
 • přehledy uchazečů o zaměstnání
 • evidenci pracovníků a jejich rodinných příslušníků
 • vedení záznamů o školeních, kurzech, kvalifikacích a zdravotních prohlídek
 • sestavy pro výkazy čtvrtletní statistiky
 • podklady pro evidenční listy, zápočtové listy
 • šablony smluv k evidenci pracovního poměru

Personální informační systém vám pomůže vyřizovat nejen běžnou agendu, ale také maximalizovat potenciál zaměstnanců a naplnit firemní strategii.

Mzdový software řeší legislativu i úřady

Řešíte neustálé změny v zákonech? Mzdový systém vám poskytne plnou legislativní podporu. Upozorníme vás na důležité novinky v zákonech a jejich aplikaci v praxi.

Mzdový software vám také ulehčí komunikaci s úřady. Nabízí výstupy pro ČSSZ, zdravotní pojišťovny a elektronickou komunikaci přes Portál veřejné správy. Data můžete snadno tisknout do přednastavených formulářů.

Co dalšího vám mzdový software nabízí?

 • variabilní mzdové složky a srážky
 • více způsobů zadávání mezd
 • on-line výpočet mezd
 • příkazy k úhradě
 • automatické zaúčtování mezd
 • roční zúčtování daní
 • evidenční listy důchodového pojištění
 • přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění
 • statistiky ISPV (Trexima atd.)
 • prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh
 • šablony pracovněprávních dokumentů
 • mzdové listy, zápočtové listy
 • výplatní pásky (tisk do skrytých obálek, elektronické odeslání)
 • napojení na docházkové systémy
EVIDENCE MEZD V IS KARAT

Jak mzdový program pomáhá?

Volitelné zadávání mezd

Práci mzdové účetní usnadňuje volitelný způsob zadávání mezd – po jednotlivých pracovnících, hromadné zadávání mzdových složek, předdefinované složky apod.

Roční zpracování mezd

Podpora pro roční zpracování mezd umožňuje postupné zadání a výpočet ročního zúčtování daní. Je možné individuální nebo hromadné proplacení ročního vyrovnání daně do mezd.

Tvorba platebních příkazů

Příkazy k úhradě můžete generovat buď přímo ze mzdového systému, nebo pomocí platebního kalendáře ovlivníte např. postupné odesílání mezd a odvodů (z různých účtů, v různých termínech).

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Zaujal vás software pro personalistiku a mzdy?

Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám zajistit další správný postup

Kontaktujte nás