Řešení pro firmy poskytující služby

Chtěli byste zlepšit chod vaší firmy? Efektivněji řídit vztahy se zákazníky? Lépe plánovat a evidovat zakázky? Optimalizovat logistické procesy?

sluzby

Systém KARAT se přizpůsobí menší i větší firmě poskytující služby!

Pro jaké oblasti služeb je systém KARAT vhodný?

 • autoservisy
 • technické služby měst a obcí
 • reklamní služby
 • personální služby
 • servis a půjčovna dopravních prostředků
 • servis a půjčovna manipulační techniky
 • distribuce a logistika

Co vám systém KARAT umožní

 • rutinní práci a rozhodování
 • komunikaci se zákazníky a orgány státní správy
 • podrobné vyhodnocení jednotlivých oblastí
 • mít konkurenční výhodu v podobě propracovaného SW řešení

Jaké procesy systém KARAT podporuje?

Kromě účetnictví se informační systém KARAT zaměřuje na procesy, které nejvíce ovlivňují získávání nových zákazníků, realizaci zakázek, zajištění zdrojů a inovace. Systém má komplexní a propracované vazby.

  • evidence projektových zakázek
  • finanční plánování a řízení projektů
  • plánování a řízení projektů v čase
  • práce s etapami projektů a s požadavky na zdroje
  • Ganttovy diagramy
  • vyhodnocení projektů
  • CRM s internetovým voláním (VoIP)
  • objednávky od odběratelů včetně poptávko-nabídkového řízení
  • rámcové smlouvy
  • cenotvorba a systém poskytovaných slev
  • zálohové platby s vazbou na poskytování služeb
  • personalistika
  • mzdy
  • řízení lidských zdrojů
  • statistická hlášení a elektronická komunikace s orgány státní správy

  Lepší využití lidského potenciálu, kdy jsou lidé více zapojeni do výrobního procesu, přináší dlouhodobě lepší výsledky než kvantitativní zvyšování produkce.

  • majetek
  • finance a řízení Cash Flow
  • pohledávky a řízení saldokont
  • účetnictví
  • daně
  • banka
  • pokladna
  • rizikové firmy

  Řízení financí, Cash Flow, majetku a daní s využitím nástrojů, které zjednodušují práci a minimalizují chyby, ocení vedení obchodní firmy při kontrolách a auditech.

  • CRM 
  • skladové hospodářství, vč. řízeného skladu (WMS)
  • nákup
  • prodej vč. e-komerce B2B a B2C
  • reklamace
  • inventury
  • logistika nákupu, prodeje, skladů
 • Specifické (průřezové) nástroje ocení především zákazníci, pro něž je správné využívání technologií a rozumná automatizace součástí podnikatelské strategie.

  • podnikový portál s technologii SharePoint (intranet, extranet)
  • otevřenost, která umožňuje přizpůsobit informační systém KARAT bez znalosti programování a napojit ho na jiné systémy
  • konektory na specializované externí systémy
  • workflow
  • controlling, manažerské řízení, datové sklady
  • podpora procesního a strategického řízení
  • řízení a správa dokumentů (DMS)

Vybrané funkcionality pro firmy poskytující služby

Náš ERP systém vás zaujme nejen kompletním pokrytím procesů ve vaší firmě, ale také řadou dílčích funkcionalit.

Reference našich zákazníků

Informační systém KARAT využívají stovky středních a velkých firem v oblastech výroby, obchodu, služeb a servisu v České republice na Slovensku.

Zobrazit reference