Elektronická fakturace

Také vás nebaví papírování a fronty na poště? Posílejte plnohodnotné faktury elektronickou cestou.

elektronicka fakturace

Přednosti elektronické fakturace mohou využít všichni uživatelé IS KARAT, jejichž obchodní partneři jsou ochotni přijímat elektronicky podepsanou fakturu na příklad ve formátu PDF, ISDOC a EDI.

Elektronická faktura má veškeré náležitosti daňového dokladu, a proto je plnohodnotnou alternativou papírové faktury v očích firem i úřadů.

Hlavní výhody elektronické faktury

 1. Není třeba tisknout faktury na papír
  Faktury již nemusíte ručně podepisovat, razítkovat ani obálkovat. Nemusíte vyhazovat peníze za poštu nebo jiné doručovatelské služby.
 2. Ušetříte čas
  Vyřizujete své faktury ručně? Jistě si dokážete představit úsporu času díky elektronické fakturaci. V případě většího objemu se může jednat i o ušetření celé pracovní síly.
 3. Fakturace a úhrada peněz je rychlejší
  Významně se zvýší rychlost doručení faktury. Doklad lze rychleji zpracovat a schválit, což v určitých případech znamená jeho rychlejší úhradu.
 4. Zjednodušení procesu fakturace
  Při smluvním ujednání s odběratelem lze zjednodušit režim potvrzování doručení dobropisů.
 5. Fakturovat můžete i do zahraničí
  Elektronická fakturace není vázána pouze na tuzemské subjekty. Můžete ji využít i pro fakturaci do zahraničí.

Jak funguje elektronická fakturace?

Elektronickou fakturaci můžete zavést u svých obchodních partnerů, kteří s ní vyslovili souhlas. Elektronické faktury jsou podepisovány jednotlivě nebo automaticky. V PDF formátu se pak odesílají jako příloha e-mailu.

Zároveň systém protokoluje, na které partnery bylo v dané dávce elektronicky fakturováno a na které nikoliv. Tyto protokoly se automaticky zasílají ke kontrole například hlavní fakturantce společnosti.

Zaujalo vás řešení IS KARAT?

Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám zajistit další správný postup

Kontaktujte nás