Účetní a ekonomický software

Chcete mít pořádek a přehled v účetnictví? Účetní a ekonomický informační systém vám připraví precizní výkazy pro vaši firmu i úřady.

ucetni

Účetní program vám umožní komplexní zpracování účetní a ekonomické agendy firmy.

7 výhod účetního systému KARAT

1. 100% soulad mezi doklady

Každý účetní záznam vzniká zaúčtováním dokladu prvotní evidence. Na úrovni účetní evidence je neměnný. Všechny změny se provádějí na úrovni prvotních dokladů. Systém sám zařídí jejich správné přeúčtování. Při opravách se automaticky kontroluje povaha editovaných údajů. Účetní systém provede přímou opravu nebo vytvoří opravný záznam na úrovni účetní evidence, včetně volby správného účetního období. Tato vnitřní logika systému garantuje 100% soulad mezi doklady prvotních evidencí a jejich rozúčtováním v evidenci účetní.

2. Analytické účetní rozměry

Pro detailní členění je k dispozici až 5 předdefinovaných účetních analytických rozměrů, které lze zadávat na všech dokladech účtovaných prvotních evidencí. Tyto rozměry jsou součástí každého rozúčtovaného záznamu v účetní evidenci a lze za ně provádět analýzy a výkazy. Na šablonách prvotních evidencí můžete nastavit povinnost zadání těchto údajů, včetně jejich automatického plnění. Systém podporuje evidenci a vyhodnocení naturálních jednotek v účetním deníku i obratovém souboru. Samozřejmostí je sledování případů po prvotních a saldokontních měnách. V případě potřeby lze systém rozšířit až o 10 dalších volitelných účetních analytických rozměrů.

3. Volitelná účtovací pravidla

Systém umožňuje nastavit pro jednotlivé účtované agendy výchozí hodnoty podstatných účetních a daňových údajů, definovat účtovací pravidla a ostatní vazby podporující automatickou kontaci účetních dokladů.

4. Výkaznictví s vazbou na MS Excel a na portály veřejné správy

Kromě množství analytických přehledů, grafických pohledů a sestav je velká část požadavků na informace z účetnictví kladena na legislativně povinné výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, atd.) a přiznání k DPH. Obě tyto oblasti jsou řešeny úzkou vazbou na MS Excel s možností tvorby vlastních výkazů, včetně cizojazyčných. Samozřejmostí je i podpora v této oblasti pomocí elektronické komunikace s portály veřejné správy.

VÝKAZY V IS KARAT

5. Kontrolní mechanismy a závěrky

Systém kontrolních mechanismů a závěrek zabezpečuje kontrolu úplnosti a správnosti zaúčtování všech dokladů v systému. Vytvořené účetní doklady musí respektovat základní účetní principy, obsahovat povinné a přípustné údaje a musí spadat do správného účetního období. Chybné účetní doklady jsou systémem automaticky identifikovány a představují zábranu provedení závěrky dokladu a období.

6. Sledování změn

Nad rámec standardních kontrolních mechanismů lze zapnout ochranný zápis veškerých provedených změn, např. autora, okamžik provedení změny, včetně historie původních a nových hodnot.

7. Controlling

Množství kontrolních a analytických přehledů a sestav doplňují možnosti grafického OLAP nástroje KARAT Analyzer, který slouží zejména pro tvorbu definovatelných tabulek a grafů s možností rozkladu na nižší úrovně členění. K dispozici jsou nástroje s vazbou na MS Excel pro roční nebo měsíční plánování. Dalším stupněm výstupů pro controlling je pak řešení BI.​

Zaujal vás účetní systém?

Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám zajistit další správný postup

Kontaktujte nás