SaaS a Outsourcing ERP systému

Chcete informační systém hlavně využívat a nestarat se o jeho provoz? Koncept SaaS – software jako služba – vám vychází vstříc.

Stačí si vybrat aplikace, které se vaší firmě hodí pro podnikání. O vše ostatní včetně technologií a jejich provozu se za měsíční poplatek postaráme my.

Hlavní výhody outsourcingu

  • Nejde o velkou investici, ale o službu hrazenou měsíčně v předem známé výši.
  • Váš IT specialista nemusí ztrácet čas správou HW, systémového SW, DB, atd.
  • Eliminujete neočekávané náklady – dodavatel outsourcingu zajišťuje technologické inovace ERP, HW a systémového prostředí včetně databází.
  • Zajišťujeme plnohodnotný servis nasazeného řešení při legislativních změnách, ke kterým neustále dochází.

Kdy je vhodné uvažovat o SaaS a outsourcingu?

Možná rizika outsourcingu

Je férové říci, že existují i rizika, která mohou zákazníkovi outsourcing ERP systému zkomplikovat. Ve všech bodech však dokážeme nabídnout řešení.

  1. Potíže s internetovým připojením k aplikacím
    V některých lokalitách může být důležitou otázkou zajištění dobré úrovně konektivity.
  2. Nesprávná volba outsourcingového dodavatele
    Váš dodavatel by měl zajišťovat provozuschopnost ERP na úrovni zabezpečení dostupnosti nad 99.9 %.

Často kladené otázky

Zaujala vás možnost spolupráce prostřednictvím SaaS a outsourcingu?

Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám zajistit další správný postup.