Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

foto_ps_vyroba_1

Případová studie

PACOVSKÉ STROJÍRNY: „Kdo hledá, ten najde… KARAT“

18. května 2016

PACOVSKÉ STROJÍRNY symbolizují tradiční českou strojírenskou výrobu, jejich kořeny sahají až do druhé poloviny 19. století. Zároveň jde o firmu, která se dynamicky rozvíjí a přináší na trh inovace a nové technologie.

POSTAVENÍ NA TRHU A KONKURENČNÍ VÝHODY SPOLEČNOSTI

Počátek výroby v PACOVSKÝCH STROJÍRNÁCH sahá do roku 1876, kdy byla v Pacově rodinou Hradeckých založena mědikovecká a kotlářská dílna, která představovala jeden z prvních pilířů strojírenství v regionu na pomezí Českomoravské vrchoviny a jižních Čech. Dílna postupně rozšiřovala své produktové portfolio, které tvořila různá zařízení pro zemědělství a lihovarnictví, i do dalších odvětví, zejména do potravinářství. Po necelých sto letech existence bylo nutné již tehdy významně prosperující podnik rozšířit o nové provozní celky, proto byla v letech 1957 až 1963 realizována výstavba nového závodu na současné adrese. K významnému technologickému pokroku došlo v roce 1978, kdy firma získala licenci k výrobě chladicích zařízení na mléko pro zemědělskou prvovýrobu. Závod pak řadu let fungoval jako jediný výrobce a dodavatel těchto systémů na československém trhu.

V roce 1991 vznikla firma PACOVSKÉ STROJÍRNY, jež se stala garantem kontinuity společnosti. Rozmanitý výrobní program, který vychází z tradičního zaměření společnosti a zároveň vykazuje výraznou flexibilitu s ohledem na požadavky domácího i zahraničního trhu, je založen na zpracování ušlechtilých nerezových materiálů a mědi. V současnosti se skládá z dvanácti sortimentních skupin, jedná se především o technologické celky pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl a zemědělství. Dominantní pozici v České republice zaujímají PACOVSKÉ STROJÍRNY v oblasti výroby velkoobjemových nerezových nádrží. Silné zastoupení mají rovněž dodávky technologií pro pivovary, a to i v zahraničí, kde se v posledních letech daří zejména v Polsku.

V květnu 2013 se společnost stala součástí skupiny SAFICHEM GROUP, jejíž členové působí, mimo strojírenství, v oblastech chemického a farmaceutického průmyslu. Od začlenění do této skupiny proběhla řada významných investic do nových výrobních technologií, které posunuly PACOVSKÉ STROJÍRNY v řadě oblastí na špičku ve svém oboru. Město Pacov má aktuálně zhruba 5 000 obyvatel a společnost PACOVSKÉ STROJÍRNY je největším zaměstnavatelem nejen přímo ve městě, ale také v blízkém okolí.

DŮVODY PRO VÝBĚR NOVÉHO ERP A ROZHODNUTÍ PRO IS KARAT

Od roku 1997 společnost využívala dosovskou aplikaci IS ISO, která nesplňovala požadavky uživatelů, zejména v oblastech projektového řízení obchodních případů, kapacitního plánování výroby, synchronizace a zabezpečení dat. V roce 2009 snaha zefektivnit firemní procesy přiměla PACOVSKÉ STROJÍRNY oslovit případné dodavatele řešení ERP, jež mělo pokrýt oblasti CRM, technické přípravy, plánování a řízení výroby, skladového hospodářství, ekonomiky, financí, mezd a workflow. Vítězem výběrového řízení na dodávku komplexního informačního systému se stala společnost KARAT Software. Tehdejší vlastník, ČKD Group, však na poslední chvíli implementaci nového ERP bez náhrady zrušil. V roce 2013, krátce poté, co se novým vlastníkem společnosti stala SAFICHEM GROUP, byla otázka výběru nového ERP znovu otevřena, načež celý projekt získal podporu představenstva. V zájmu dosažení maximálních synergických efektů vedení skupiny SAFICHEM GROUP vyhlásilo výběrové řízení na dodávku a implementaci informačního systému pro celou strojírenskou divizi, kterou tvoří společnosti PACOVSKÉ STROJÍRNY, DUKLA STROJÍRNY a ZVU STROJÍRNY.

Zadavatel formuloval rovněž obecné cíle pro vítězné ERP řešení:

 • sjednocení podnikových procesů ve společnostech strojírenské divize,
 • integrace podnikových procesů v rámci komplexního IS,
 • zlepšení informačního servisu pro zaměstnance,
 • projektově orientované řízení obchodních případů, • zkrácení průběžné doby výroby,
 • efektivnější řízení vztahů se zákazníky, nákladů a zásob,
 • zlepšení podnikového controllingu

Výběrového řízení se zúčastnilo sedm zájemců, kteří nabízeli jak tuzemské, tak i zahraniční produkty. Vlastní výběrové řízení probíhalo ve dvou kolech.

V prvním kole zadavatel hodnotil, zda dotyčný uchazeč splňuje následující požadavky:

 • nabízený informační systém vyhovuje po stránce požadované funkcionality,
 • uchazeč doložil alespoň tři reference z oblasti zakázkové a kusové výroby,
 • uchazeč má k dispozici vývojové kapacity pro implementaci řešení v rozsahu požadovaném zadavatelem,
 • uchazeč doložil způsob realizace projektu (implementační metodiku, časový harmonogram, etapizace projektu, podmínky akceptace díla),
 • podaná nabídka vyhovuje po stránce formálních náležitostí (včasné podání, požadovaná struktura nabídky, doložení pojištění odpovědnosti za škody, zpráva auditora o ověření nabízeného IS apod.).

A dále přihlížel i k celkové ceně nabízeného řešení a souvisejícím nákladům na roční údržbu.

Do užšího výběru postoupila ERP řešení KARAT, QI a IFS Aplikace.

V průběhu druhého kola zadavatel hodnotil:

 • prezentaci nabízeného řešení,
 • praktickou ukázku implementovaného ERP v praxi, tj. plně funkční systém u vybraného referenčního zákazníka,
 • prezentaci projektového řízení.

Prezentovaná ERP řešení posuzoval tým hodnotitelů, kteří zaštiťovali oblast obchodu, výroby, zásobování, ekonomiky a financí v jednotlivých společnostech strojírenské divize SAFICHEM GROUP. Dodavatel IFS Aplikace byl vyřazen z důvodu absence vhodných referencí a nevyhovujících cenových podmínek. Informační systém QI neuspěl z důvodu absence vlastního řešení v oblasti pokročilého plánování výroby (APS). Vítězem výběrového řízení se stala společnost KARAT Software, dodavatel a výrobce ERP systému KARAT.

PRŮBĚH IMPLEMENTACE A KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU

Původní harmonogram implementace (do zahájení ostrého provozu) počítal s dobou jedenácti měsíců (od února do prosince 2015), předimplementační analýza však byla zahájena přibližně s měsíčním zpožděním. Vzhledem k požadavku zadavatele na sjednocení firemních procesů v návaznosti na nové ERP řešení došlo k předání a akceptaci předimplementační analýzy až na konci června 2015.

Klíčový faktor úspěchu představuje kvalitní předimplementační analýza, a to i za cenu nedodržení časového harmonogramu celé implementace.

pacovske-strojirnyPavel Vodička, Ph.DIT manažer společnosti

Přes všechny výše uvedené skutečnosti zadavatel trval na zahájení ostrého provozu IS KARAT od 1. 1. 2016, což reflektovaly všechny následné kroky. Implementace byla zahájena v červenci 2015, v říjnu proběhlo školení uživatelů a od poloviny listopadu 2015 pak zkušební provoz. Termín zahájení ostrého provozu od 1. 1. 2016 se podařilo splnit.

Poté následovalo tříměsíční období, během něhož zhotovitel řešil výhrady zadavatele a zároveň poskytoval asistence uživatelům nového IS. Nedílnou součást implementace tvořil rovněž převod dat ze starých informačních systémů, v případě PACOVSKÝCH STROJÍREN se jednalo o již zmíněný IS ISO a specializovaný software SYSKLASS, jenž v minulosti sloužil pro potřeby technické přípravy výroby. Úspěšný převod dat byl jedním z klíčových požadavků zadavatele sjednotit datovou základnu v rámci jediného ERP. Od dubna 2016 běží IS KARAT ve společnosti PACOVSKÉ STROJÍRNY v rutinním provozu bez výhrad.

Doporučení a zkušenosti z implementace

„Velkou opatrnost bych doporučoval při převodu dat ze starého do nového systému, zejména v případě, že data pocházejí z několika různých aplikací. V mnoha případech jde o značně nesourodé vstupy včetně řady na první pohled neodhalitelných chyb, které následně komplikují jejich využití v novém řešení.“

„Personální změny v obsazení klíčových uživatelů v průběhu implementace mohou silně ohrozit celý projekt.“

„Negativní reakce vůči novému ERP se podařilo vyřešit zejména důkladným proškolením běžných uživatelů, posílením kompetencí klíčových uživatelů a v neposlední řadě i jasným sdělením, že implementace nového informačního systému má plnou podporu vedení společnosti a jejích akcionářů.“

Pavel Vodička, Ph.D., IT manažer společnosti

ZKUŠENOSTI S VYUŽÍVÁNÍM IS KARAT A PLÁNY DO BUDOUCNA

Přestože PACOVSKÉ STROJÍRNY využívají informační systém KARAT relativně krátkou dobu, lze již dnes konstatovat, že se daří naplňovat cíle v oblasti řízení výroby, zejména pokud jde o vstupy prvotních dat, tj. výdeje materiálu, polotovarů a odpisů výrobních operací resp. kooperací. Důsledná a včasná aktualizace prvotních dokladů je rovněž nezbytným předpokladem pro kapacitní plánování výroby, které se nyní začíná naplno rozjíždět. Významný přínos pro společnost představuje také projektové řízení obchodních případů, díky němuž se podařilo získat detailní kontrolu nad realizačními náklady. Implementované řešení má podle našeho názoru významný potenciál v oblasti nákladového řízení zakázek.

V následujícím období PACOVSKÉ STROJÍRNY plánují aplikaci řešení BPM na další firemní procesy a také DMS řešení včetně plného využití metadat. V dlouhodobém horizontu zvažují i nasazení BI řešení. Momentálně se však zaměřují na řešení kvality vstupních dat, které se potom promítají do standardních výstupů z IS KARAT. Teprve v okamžiku, kdy si budou jisti, že standardní možnosti IS KARAT nedostačují, zváží nasazení BI řešení.

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Výroba komplexních technologických a procesních celků pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl a zemědělství. Společnost je součástí významné strojírensko-technologické skupiny SAFICHEM GROUP.

pacovske.cz

Máte zájem
o podobné řešení?

Kontaktujte nás. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy, předložíme vám nezávaznou cenovou nabídku.

Mám zájem

Další případové studie

Zobrazit všechny

Máte zájem o schůzku, kalkulaci nebo máte dotaz?

Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy, předložíme vám nezávaznou cenovou nabídku nebo vám poskytneme přístup do demoverze našich produktů.