Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

zamet_header

Případová studie

ZAMET: Změna, která mění hru – KARAT ve společnosti ZAMET v srdci Beskyd

8. února 2024

Historie společnosti ZAMET sahá do devadesátých let, kdy postupně prošla několika organizačními a majetkovými změnami a současnou podobu má od roku 2001. Je ryze soukromou a rodinnou společností, která v této formě funguje dodnes.

Již v 90. letech navázala díky své účasti na veletrzích v Brně spolupráci se zahraničními i tuzemskými firmami, v letech 2001–2008 vzhledem k příznivé ekonomické situaci zaznamenala překotný růst a po překonání hospodářské krize v letech 2009–2010 začala znovu investovat do rozšíření technologického vybavení a navázala spolupráci s dalšími zahraničními firmami, se kterými rozvíjí spolupráci dodnes.

Firma začínala s cca 15 zaměstnanci a v současné době má cca 375 zaměstnanců. Svou činnost vykonává ve čtyřech provozovnách – dvě má v obci Nový Hrozenkov, po jedné v Halenkově a Huslenkách.

Předmětem činnosti je kovovýroba se zaměřením na zpracování plechu, výroba dílců a jejich sestav tzv. obráběných svařenců, včetně povrchové úpravy a montáže. Firma má taktéž vlastní výrobní program – upínací techniku, který přestože tvoří jen malou část obratu, umožňuje větší flexibilitu a rychlost v oblasti vlastní technologické přípravy výroby, kdy si sama vyrábí přípravky pro hladký průběh výroby technologicky náročných dílů. Konkrétně se jedná o komponenty vyráběné přímo na zakázku na základě dodané výkresové dokumentace v těch nejnáročnějších technických a technologických požadavcích evropského i světového trhu.

Tyto díly vyrábí pro společnosti orientující se na výrobu stavebních strojů, komponentů pro silniční mechanismy, nákladní automobilový průmysl, energetický průmysl, díly pro zemědělské stroje, elektromotory apod. Jde zejména o Volvo Hameln SRN se všemi svými pobočkami v Evropě i v USA, Doosan Bobcat Dobříš, Bobcat France, HAMM SRN a celou řadu dalších zahraničních i tuzemských firem.

Strategie společnosti je založena především na dobré úrovni dlouhodobé spolupráce s předními obchodními partnery jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Hlavním a dlouhodobým cílem je tuto spolupráci upevňovat a rozšiřovat a tím si budovat pevné postavení nejen v Evropě, ale i ve světě.

Společnost tak může pronikat do nejnáročnějších odvětví strojírenského průmyslu a zajistit pro své odběratele výrobu a dodávky těch nejnáročnějších komponentů dle jejich specifických požadavků. Jen tak lze v plné míře uplatnit spojení vysoce špičkové technologie se zručností a strojírenským umem zaměstnanců.

Tyto dva poslední faktory jsou umocněny aktivním zapojením majitelů do chodu společnosti a jejich zápalem pro získání nových zakázek a zákazníků. Neváhají proto nakoupit ty nejmodernější technologie a věří, že najdou své uplatnění pro další zákazníky a pomohou tím dalšímu úspěšnému rozvoji společnosti.

DŮVODY VÝBĚRU NOVÉHO ERP ŘEŠENÍ A ROZHODNUTÍ PRO IS KARAT

První úvahy o potřebě nového podnikového informačního systému se datují již k roku 2016, kdy začali klíčoví pracovníci čím dál více poukazovat na nutnost změny.

Nicméně až v roce 2020 se majitelé společnosti ZAMET skutečně rozhodli pro náhradu stávajícího řešení, které sestávalo z historické MS-DOS aplikace RIIS pro řízení výroby, na které zůstal ZAMET jako poslední zákazník, a aplikace FIS 3000 pro zpracování účetní a finanční agendy.

Dva nezávislé systémy vyžadovaly velké množství duplicitní činnosti a možnost získání kvalitních výsledků napříč oběma aplikacemi byla takřka nemožná.

Klíčové požadavky na nový ERP systém byly zejména tyto:

 • Oboustranná komunikace s aplikací na optimalizaci rozkladu plechů (ve společnosti mají velké množství moderních laserových center Trumpf, které jsou osazeny aplikací JETCAM).
 • Podpora plánování výroby APS prostřednictvím moderního grafického rozhraní.
 • Zkvalitnění automatizace EDI komunikace s klíčovými odběrateli.
 • Dostupnost relevantních dat „kdykoliv a odkudkoliv“.
 • Technologicky moderní aplikace.
 • Spolupráce dodavatele při zajištění celkové modernizace infrastruktury společnosti a podpory pro provoz 100 klientských počítačů.

Do výběrového řízení se dostaly výhradně české produkty – KTK, Dimenze, K2, Helios a KARAT. Po absolvování prezentací, referenčních návštěv a jednáních o podmínkách dodávky díla se výběr zúžil na produkty HELIOS a KARAT.

Vítězem se stal informační systém KARAT, který dokázal více vyhovět požadavkům zákazníka a celkově působil vhodnějším dojmem pro firmu velikosti společnosti ZAMET.

Hlavní důvody výběru IS KARAT:

 • rozsah nabízeného řešení a splnění zadávacích požadavků,
 • referenční návštěvy,
 • přístup obchodního zástupce společnosti KARAT Software,
 • fungující „chemie“ mezi pracovníky obou společností.

IMPLEMENTACE IS KARAT

Ještě před zahájením samotné implementace přišlo nepříjemné překvapení, protože společnost KARAT Software, jakožto výrobce IS KARAT, nebyla schopna díky velkému množství nových zakázek dodat řešení v požadovaném termínu. Možnými řešeními bylo odložení implementace nebo nalezení jiného společného řešení. Celou situaci se podařilo vyřešit zapojením certifikovaného KARAT Solution partnera, společnosti ITMAN, s garancí výrobce IS KARAT.

Z počátku byla tato informace ze strany společnosti ZAMET přijata rozporuplně, po poznání klíčových osob společnosti ITMAN a zejména jejich profesních dovedností a zkušeností si však vše sedlo a dnes lze konstatovat, že spolupráce funguje na nadstandardní úrovni.

O kvalitách implementačního partnera svědčí mimo jiné i fakt, že se celý projekt implementace podařilo dodržet po stránce časové i finanční, a to i přesto, že se velká část projektu realizovala v době neustále se měnících covidových restrikcí. Za klíčové pro úspěch celého projektu lze označit zapojení majitelů, kteří dali projektu implementace nového ERP maximální veřejnou podporu a díky tomu eliminovali řadu potenciálních problémů s „nespokojenými“ zaměstnanci. Klíčové uživatele nebylo nutné nijak zvlášť motivovat, protože sami cítili potřebu změny a spíše se těšili, až bude nový systém v ostrém provozu.

Díky podpoře ze strany IS KARAT jsme byli schopni vytvořit jasná pravidla pro plánování výroby a tato následně dodržovat. Toto se ukázalo jako přínos nejen pro naši vlastní firmu, ale i pro zákazníky, kteří mají mnohem větší jistotu dodržení termínu zakázky.“

WebIvan Pryimychvýrobní ředitel ZAMET, spol. s r. o.

PŘIDÁNA HODNOTA PRODUKTU A DODAVATELE

Je určitě pozitivní, že největší přínos pociťují pracovníci společnosti ZAMET právě v oblastech, které si definovali
jako klíčové pro změnu informačního systému.

Z hlediska klíčového procesu výroby se jedná zejména o:

 • možnost plánování výroby v intuitivním prostředí GANTT diagramu,
 • vytváření fronty práce a zkvalitnění podpory pro práci mistra,
 • sledování převozů mezi provozovnami bez ztráty informací o stavu zakázky,
 • funkční odvádění hotových výrobků z výroby na sklady s podporou skladových terminálů,
 • náhrada papírových tiskopisů a dokumentací on-line informacemi ze systému,
 • automatizovaná komunikace s ODM aplikací JETCAM,
 • významné snížení nákladů ve spotřebě plechů,
 • snížení rozpracovanosti výroby,
 • sdílení informací pro více osob v celém procesu.

Z hlediska dalších procesů ve společnosti se jedná o:

 • práce s ceníky a cenotvorba obecně,
 • schopnost zajištění dodávek na čas,
 • zapojení obchodníků do sledování informací z průběhu výroby,
 • kvalitnější informovanost zákazníků o termínech dodávky a stavu jejich zakázek,
 • uvolnění kapacity obchodníků na jejich primární činnosti,
 • využití balicích předpisů na základě PDF vzorů od zákazníků,
 • využití EDI komunikace pro klíčové odběratele VOLVO a HAMM,
 • dohledatelnost tavby materiálů,
 • zapojení expedice do procesu finální kontroly dokončené výroby.

Z hlediska spolupráce s dodavatelem oceňují ve společnosti ZAMET posun v oblasti definice a sjednocení vlastních procesů a zejména shodu na nich v rámci celé společnosti nebo alespoň celého týmu. Pracovníci dodavatele ITMAN nejsou jen „tupým“ vykonavatelem požadavků zákazníka, ale snaží se pochopit podstatu a na základě toho navrhnout i alternativní řešení, případně doplnit o vlastní zkušenosti z praxe.

PLÁNY DO BUDOUCNA A DALŠÍ ROZVOJ SPOLUPRÁCE

V letošním roce začala společnost ZAMET pracovat na rozšíření automatického napojení na ODM aplikace třetích stran i na plazmová pálící centra, kde zbývá dořešit několik posledních detailů. Klíčový bude také rozjezd vlastního nového e-shopu pro výrobní program upínek, který bude ve finále kompletně propojen s IS KARAT. Velký zájem je o implementaci řešení pro sledování strojových časů, kdesi společnost ZAMET vybrala řešení xMost od společnosti Bartech, na které
bude následně propojen IS KARAT.

Bez ohledu na výše uvedené klíčové a strategické plány bude společnost ZAMET nadále využívat otevřenosti IS KARAT, díky které není problém splnit firemní požadavky zákazníka v krátkém čase a v plné kompatibilitě na budoucí nové standardní verze aplikace.

VYJÁDŘENÍ MAJITELŮ SPOLEČNOSTI ZAMET, PANÍ DAGMAR ZAJÍCOVÉ A PANA RADKA ZAJÍCE, K IMPLEMENTACI A PROVOZU IS KARAT


Zavedení informačního systému KARAT pro řízení výroby představovalo pro naši společnost zlomový okamžik, který s sebou přinesl řadu výhod a přínosů, tak jak je uvedeno výše. Byl to strategický tah, který posílil konkurenceschopnost naší společnosti a přinesl mnoho výhod do jejího každodenního provozu. Díky informačnímu systému KARAT má nyní naše společnost možnost efektivněji řídit své výrobní procesy, a tak dochází ke snižování neshod ve výrobních tocích, což zlepšuje celkovou produktivitu a kvalitu výroby. Navíc nám umožnil přesné plánování výrobních kapacit a tím nám dal možnost regulovat skladové zásoby. To znamená, že můžeme lépe reagovat na poptávku trhu a  minimalizovat ztráty způsobené nadměrnými zásobami.

Největším benefitem je však schopnost zajistit včasnost dodávek zákazníkům. To znamená spokojené a loajální zákazníky, což má přímý dopad na růst společnosti. A nejsou to jen benefity v oblasti řízení výroby, ale i v ekonomické oblasti. Za pomoci informačního systému můžeme nyní pracovat na neustálém zvyšování efektivity nákladů, provádět detailní analýzy výrobních a ekonomických procesů a tím lépe využít pracovní sílu a zařízení.

Přesné plánování výroby na základě aktuální poptávky pak umožňuje snižovat skladové zásoby, což má vliv na cashflow společnosti. Díky včasnosti dodávek je pak předpoklad pro udržení stávajících zákazníků, ale také pro rozšíření současné klientely, což má zase vliv na celkový obrat společnosti. Všechny tyto faktory tak přispívají ke zvýšení hodnoty firmy a jejímu finančnímu zdraví a stabilitě.

Díky informačnímu systému KARAT má nyní naše společnost možnost efektivněji řídit své výrobní procesy, a tak dochází ke snižování neshod ve výrobních tocích, což zlepšuje celkovou produktivitu a kvalitu výroby.

WebDagmar Zajícová a Radek ZajícMajitelé ZAMET, spol. s r. o.

Rádi bychom touto cestou poděkovali celému týmu společnosti ITMAN za jeho vynikající práci a vstřícnost během celého procesu implementace. Jeho odborné znalosti, oddanost a ochota pomoci nám nejen umožnily překonat počáteční problémy, ale i následné výzvy, které s sebou implementace přinesla. Jsme vděčni za trpělivost a profesionalitu, kterou projevoval po celou dobu tohoto projektu.

Dovolte mi na tomto místě také vyjádřit vděk všem našim zaměstnancům. Jejich kolektivní úsilí a angažovanost byly klíčové při implementaci tohoto systému. Bez jejich bezvýhradné podpory a pracovního nasazení bychom nikdy nedokázali úspěšně zvládnout tento náročný úkol. Proto jim patří velký dík. Věřím, že budoucnost naší společnosti spolu s informačním systémem KARAT přinese mnoho nových možností a příležitostí.

PŘÍNOSY IS KARAT

„Závěrečné testování znalostí a připravenosti jednotlivých uživatelů pro práci s IS KARAT pod dohledem implementačního partnera bylo velmi přínosné.“

„Obrovské plus, se kterým jsme nepočítali, je významné zefektivnění procesu expedice a balení.“

„Otevřenost IS KARAT je velkou výhodou v nekončícím procesu změn firemních procesů“

Martina Holčáková, manažerka systémového řízení

„Díky kvalitním a relevantním informacím z IS KARAT jsme schopni mnohem pružněji a kvalitněji reagovat na dotazy zákazníků ke stavu jejich zakázek.“

„Je důležité mít osobu znalou „všech“ procesů ve firmě, aby mohla posoudit požadavky jednotlivých oddělení nejen z jejich vlastního pohledu, ale z pohledu celé společnosti. Toto platí nejen v průběhu implementace, ale i v dalším období.“

Ing. Adam Kašpar, obchodní ředitel

ZAMET, spol. s r. o.

Zakázková výroba na základě dodané výkresové dokumentace v rámci evropského i světového trhu. Výrobce dílů pro společnosti orientující se na výrobu stavebních strojů, komponentů pro výrobu energetických zařízení apod.

zamet.cz

Máte zájem
o podobné řešení?

Kontaktujte nás. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy, předložíme vám nezávaznou cenovou nabídku.

Mám zájem

Další případové studie

Zobrazit všechny

rudos

RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o

RUDOS: Důležité jsou vždy informace a cesta, jak se k nim dostanete

Historie firmy RUDOS se začala psát v roce 1996 založením společnosti, která měla dva pracovníky, a to majitele a servisního technika. Specializace firmy byla v té době založená na opravě a dodávce dmychadel do domovních čistíren odpadních vod a servisu průmyslových kompresorů značky Kaeser.

Máte zájem o schůzku, kalkulaci nebo máte dotaz?

Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy, předložíme vám nezávaznou cenovou nabídku nebo vám poskytneme přístup do demoverze našich produktů.