Optimalizace a dělení materiálu

Modul „Optimalizace a dělení materiálu“ (dále jen ODM) je jedním z výrobních modulů, který ve spolupráci s externími systémy řeší problematiku zpracování materiálu na specifických operacích, kde se výkonem operace zpracovává jeden materiál pro několik výrobních zakázek současně.

deleni materialu

Jako příklad může sloužit dělení plechových tabulí pomoci sofistikovaného zařízení, které vyřeže, vypálí nebo vysekne několik různých komponent, v různém množství, v rámci jedné operace současně pro několik výrobních zakázek.

Operace a zdroje, které toto umožňují, jsou zde specifikovány, jako ODM operace nebo zdroje. Modul je koncipován tak, že dokáže spolupracovat s jakýmkoliv externím systémem, který splňuje požadavky kompatibility na import a export dat pro zadání požadavků na dělení materiálu (export dat) a definici rozkladu komponent z těchto požadavků pro daný materiál (import dat). Současně s daty lze exportovat i podklady, které byly pořízeny do IS KARAT z CAD/CAM/PDM/PLM systémů. V současnosti jsou využívány konektory na dva externí systémy, a to jsou JETCAM a TruTops BOOST, TruTops OSEON (dříve FAB).

Popis řešení

 1. Pomocí funkčnosti modulu ODM se vytvoří požadavky na zpracování materiálu v operacích ODM pro jednotlivé výrobní zakázky. Tyto požadavky se pak exportují do externího systému.
 2. Externí systém provede rozvrh rozložení jednotlivých komponent z dodaných požadavků na zvolený formát materiálu. Konkrétní rozklad (někdy se používá výraz nesting) obsahuje obvykle optimální množství komponent i z různých požadavků seskládaných tak, aby zbytky materiálu byly co nejmenší. Jeden způsob rozložení se může opakovat několikrát, takže pro daný rozklad může být použito více tabulí.
 3. Definované rozklady se importují zpět do modulu ODM.
 4. Zde se nad rozklady provádí odvádění jednotlivých tabulí daného rozkladu s následnými skladovými transakcemi a výkazy práce, s možností zadání neshod, a to dvěma způsoby:
  – odváděním přímo v IS KARAT
  – importem odváděných dat
TRUTOPS FAB

Přínosy řešení

 • Rychlé a hromadné generování stovek požadavků na výrobu do externích systémů
 • Úspora času a lidské práce při pořízení výrobních dat mezi IS KARAT a externími SW
 • Odpadá chybovost v přepisování předávaných dat
 • Odpadá časová náročnost při odvádění výkazů práce a skladových operací
 • Zpětný rozpad z rozkladu do Zakázkových postupů a jejich zaúčtování
 • Automatický příjem odpadového materiálu
 • Využití propojení a sdílení dat mezi moduly CAD – TPV – ZP – DMS a ODM

Zaujalo vás toto řešení v IS KARAT?

Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám zajistit další správný postup

Kontaktujte nás