Akce, semináře a školení

Pro nové a stávající zákazníky pravidelně pořádáme vzdělávací semináře, školení a konference týkající se informačního systému KARAT.

Administrace databáze

Forma:školení
Určeno pro:Uživatele IS KARAT. Obsah školení: Instalace a administrace databáze, Záloha a rozbalení databáze, nastavení zálohování, parametry databáze, Význam jednotlivých parametrů a jejich použití, Monitoring a řešení havarijních stavů databází, Optimalizace na úrovni SQL serveru, Praktické příklady, Závěrečný test
Termín konání:9. 4. 2018, pondělí, 09.00-16.00 hod.
Místo konání:Přerov
Cena:viz dokument "Strategie školení"
Registrovat se

Administrace IS KARAT

Forma:školení
Určeno pro:Uživatele IS KARAT. Obsah školení: Struktura aplikace IS KARAT, Aktualizace aplikačního serveru, instalace klienta, Aplikace patche modulů, update IS KARAT, Modul Správce IS KARAT – uživatelé IS KARAT, základní nastavení přístupových práv uživatelů, Optimalizace na úrovni APL serveru a klienta, Praktické příklady, Závěrečný test
Termín konání:10. 4. 2018, úterý, 09.00-16.00 hod.
Místo konání:Přerov
Cena:viz dokument "Strategie školení"
Registrovat se

Design sestav a obrazovek

Forma:školení
Určeno pro:Uživatele IS KARAT. Obsah školení: Popis datového zdroje sestavy, Kreslení sestav, Uložení sestavy na firemní úrovni, Sestava v textovém režimu, Pole Design, Kreslení obrazovek, Přidání pole/skupiny do obrazovky, Umístění editačních polí a textů, skupiny, definice vlastností prvků, Uložení obrazovky na firemní úrovni, Praktické příklady, Závěrečný test
Termín konání:11. 4. 2018, středa, 09.00-16.00 hod.
Místo konání:Přerov
Cena:viz dokument "Strategie školení"
Registrovat se

Vytváření sestav pro pokročilé

Forma:školení
Určeno pro:Uživatele IS KARAT. Obsah školení: Tvorba datového zdroje sestavy, Dokování na sestavě, Výrazy na sestavě, Podmíněné formátování, Zobrazení hodnot výčtového typu, Sestava s čárovým kódem, Praktické příklady, Závěrečný test
Termín konání:12. 4. 2018, čtvrtek, 09.00-16.00 hod.
Místo konání:Přerov
Cena:viz dokument "Strategie školení"
Registrovat se

Přístupová práva IS KARAT

Forma:školení
Určeno pro:Uživatele IS KARAT. Obsah školení: Definice přístupových práv v IS KARAT, Správa uživatelských účtů a definice hesel, Role a synchronizace s AD, Definice práv na úrovni modulů, tabulek, klíčů dat, Definice práv na nabídky menu a tlačítka, Explicitní definice práv, Praktické příklady, Závěrečný test
Termín konání:13. 4. 2018, pátek, 09.00-16.00 hod.
Místo konání:Přerov
Cena:viz dokument "Strategie školení"
Registrovat se

Datový model IS KARAT, základy SQL, procedury, triggery

Forma:školení
Určeno pro:Uživatele IS KARAT. Obsah školení: Datová struktura IS KARAT, identifikace databázových objektů, KARAT modeler, Úvod do jazyka SQL: SELECT,UPDATE,DELETE, Procedury, funkce, triggery - pravidla pro psaní, Umístění proc./trig. ve vzoru, Uložení do DB, @n, @o - proměnné, Použití cursor, while, raiserror, output param. atd., Specifika a funkce pro KARAT (#TESTERR, #BY, #DO_LIST atd.), Optimalizace na úrovni SQL kódu, Praktické příklady, Závěrečný test
Termín konání:16. 4. 2018, pondělí, 09.00-09.00 hod.
Místo konání:Přerov
Cena:viz dokument "Strategie školení"
Registrovat se

Agenti IS KARAT + Event Manager IS KARAT

Forma:školení
Určeno pro:Uživatele IS KARAT. Obsah školení: Konfigurace služby KARAT Agent, Akce plánovaných úloh agenta, Konfigurace plánované úlohy v IS KARAT, Plánovaná oznámení (Event Manager), Otevřenost-konfigurace plánovaných oznámení, Praktické příklady, Závěrečný test
Termín konání:17. 4. 2018, úterý, 09.00-16.00 hod.
Místo konání:Přerov
Cena:viz dokument "Strategie školení"
Registrovat se

Funkčnost obrazovek IS KARAT

Forma:školení
Určeno pro:Uživatele IS KARAT. Obsah školení: Úrovně ukládání změn, Tvorba výrazů, Direktivy #xSELECT, #PROP, #VALID, #F3, #DEFAULT a další, Ladění zpracování direktiv, Praktické příklady, Závěrečný test
Termín konání:18. 4. 2018, středa, 09.00-16.00 hod.
Místo konání:Přerov
Cena:viz dokument "Strategie školení"
Registrovat se

GDPR - Seznámení s problematikou obecně a v IS KARAT

Forma:webový seminář
Určeno pro:uživatele IS KARAT
Termín konání:19. 4. 2018, čtvrtek, 09.00-12.00 hod.
Místo konání:internet
Cena:1 399 Kč
Registrovat se

Funkčnost menu IS KARAT

Forma:školení
Určeno pro:Uživatele IS KARAT. Obsah školení: Rozšíření standardního menu, přidání tlačítka, filtru, comba, Typy menu, Nové menu – seznam, pohled, detail, multidetail, sql příkaz, Slučování menu, Praktické příklady, Závěrečný test
Termín konání:19. 4. 2018, čtvrtek, 09.00-16.00 hod.
Místo konání:Přerov
Cena:viz dokument "Strategie školení"
Registrovat se

Mobilní klient - nastavení, použití z praxe, licenční politika

Forma:webový seminář
Určeno pro:uživatele IS KARAT
Termín konání:10. 5. 2018, čtvrtek, 09.00-12.00 hod.
Místo konání:internet
Cena:1 399 Kč
Registrovat se

Setkání Solution partnerů IS KARAT

Forma:setkání partnerů
Určeno pro:Solution partnery IS KARAT
Termín konání:17. 5. 2018 - 18. 5. 2018, čtvrtek - pátek, 09.00-13.00 hod.
Místo konání:Buchlovice
Cena:hradí se pouze ubytování
Registrovat se

Zálohy v IS KARAT, DPH ze záloh, vratky, opravy dokladů - příklady z praxe

Forma:webový seminář
Určeno pro:uživatele IS KARAT
Termín konání:14. 6. 2018, čtvrtek, 09.00-12.00 hod.
Místo konání:internet
Cena:1 399 Kč
Registrovat se