Business intelligence

Business Intelligence (BI)

Kvalitní proces strategického rozhodování v rámci celé organizace!

S Business Intelligence získáte lepší výsledky a vyšší konkurenceschopnost na trhu.

Co je to Business Intelligence

Podnikové informační systémy poskytují uživatelům obrovské množství dat o vašem podnikání a firemních procesech. Nástroje, které umožňují analyzovat tyto údaje a odvodit z nich nové informace o fungování podniku, se označují jako Business Intelligence.

Pomocí množiny technologických procesů vám Business Intelligence poskytne strukturu přehledných dat, díky kterým budete dělat ta správná rozhodnutí!

Business Intelligence
Business Intelligence

Co zajišťují a podporují nástroje Business Intelligence

 1. sledování nejrůznějších výkonnostních ukazatelů organizace
 2. optimalizaci vnitrofiremních procesů
 3. analýzu výroby a prodeje
 4. stanovení sortimentu a cen pro maximalizaci zisku
 5. finanční analýzy
 6. vyhodnocení míry plnění stanovených cílů
 7. monitorování skladového hospodářství
 8. kontrolu výkonu zaměstnanců a jejich odměňování
 9. zaměření reklamní kampaně na nejvhodnější segment a její vyhodnocení

Business Intelligence ocení nejen vrcholoví manažeři, ale poslouží i pro operativní rozhodování pracovníků na všech úrovních organizační struktury.   

Hlavní výhody BI řešení pro vaši firmu

 • naplnění stanovených cílů
 • odhalení skrytých rezerv
 • rychlost a flexibilita zpracovávaných dat
 • volně nastavitelné požadavky na reporting
 • centrální zdroj ucelených, důvěryhodných a přesných informací o aktuálním a historickém stavu organizace
 • BI má vlastní model zabezpečení, oddělený od zdrojových systémů
 • úprava řešení BI vašim požadavkům
 • výstupy sledujete prostřednictvím webového prohlížeče
 • výstupy do běžných formátů (PDF, Excel, HTML, Word, …)
 • integrace s technologií SharePoint
 • využívání pokročilých analytických nástrojů společnosti Microsoft
 • snadné sledování prosperity vašeho podnikání

Funkce IS KARAT

Chcete vyzkoušet informační systém KARAT?

Požádat o demo

Zajímá vás cena informačního systému KARAT?

Požádat o kalkulaci