Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

diton_foto

Případová studie

DITON: S Otevřeností IS KARAT je to na beton

30. listopadu 2022

Historie společnosti DITON se datuje až do roku 1999, kdy pánové Petr Diviš a Pavel Ouroda založili ve Stříteži u Jihlavy společnost DITON s.r.o. a zahájili výrobu zámkové a zatravňovací dlažby.

Společnost vlastnila jeden stroj, na kterém vyráběla 5 druhů výrobků, zaměstnávala 8 pracovníků a její roční obrat byl 12 mil. Kč. Doslova designovou revoluci přinesl rok 2003, kdy došlo k zahájení výroby vícebarevných dlažeb, tzv. colormixů.

Poprvé se také objevují mimořádně úspěšné vícebarevné melírované povrchy s neopakovatelnými nepravidelnými vzory, které posouvají možnosti architektury a zahradní tvorby na novou úroveň.

Když v roce 2009 získala společnost DITON první z celkem 8 ocenění „Nejlepší výrobce stavebnin“, které uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu společně se Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR, bylo jasné, že se zrodil nový významný hráč v tomto segmentu. Tuto skutečnost potvrzuje v roce 2016 získané označení ČESKÁ KVALITA, kdy společnosti DITON, jako první společnosti z řady výrobců betonových prvků v České republice, bylo umožněno používat toto označení pro část svých výrobků.

Vše je navíc podtrženo v roce 2021 získaným certifikátem „Excelentní kvalita“ za 1. místo z celkem 119 posuzovaných firem v kategorii Výrobci a dodavatelé stavebních výrobků, technologií a služeb, který uděluje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF).

S výše uvedeným rokem 2016 se pojí asi nejvýznamnější ekonomický milník v historii společnosti, kterým byla akvizice společnosti Beton Brož. Převzetím výrobních kapacit a sortimentu produkce došlo k rozšíření působení společnosti DITON natolik, že se stává jedničkou na trhu. Otevírají se tím další možnosti zlepšování pozice v tvrdé konkurenci a zvyšuje se schopnost prezentace zákazníkům prostřednictvím velkých výstavních ploch. Dnes má společnost DITON 6 výrobních závodů v České a Slovenské republice a k tomu 1 samostatný expediční sklad v Praze. Expedice čítá cca 250 kamionů denně a produktová řada zahrnuje více než 227 produktových typů ve více než 81 barevných odstínech.

IMPLEMENTACE IS KARAT

Před akvizicí společnosti Beton Brož v roce 2016 využívala společnost DITON informační systém VISION. Akvizice s sebou logicky přinesla úvahy o výběru vhodného ERP pro nově vzniklou jedničku na trhu, a to zejména s ohledem na předpokládaný budoucí rozvoj. Po porovnání řešení KARAT a VISON v jednotlivých společnostech bylo rozhodnuto, že jednotným systémem bude KARAT.

Jedním z hlavních důvodů byla míra customizace IS KARAT ve společnosti Beton Brož a skutečnost, za jakých nákladů a v jakém čase bylo cílového stavu dosaženo. Dalším důvodem bylo odhodlání pracovníků IT oddělení Beton Brož, které slíbilo zajištění implementace IS KARAT do společnosti DITON ve vlastní režii, což znamenalo významnou finanční úsporu.

V neposlední řadě pro IS KARAT hrála i skutečnost, že ředitel společnosti DITON jej znal z předchozího zaměstnání, a mohl tak porovnávat na základě vlastních zkušeností. Po překonání tradičních problémů, které s sebou změna informačního systému přináší, lze s odstupem času konstatovat, že výběr IS KARAT byla správná volba.

„Největším problémem při přechodu z VISION na KARAT byli samotní uživatelé. Jakákoliv změna systému a procesů vyvolává obecně nechuť a pro její překonání je velmi důležitá podpora ze strany managementu,“ říká Martin Mihálik, vedoucí IT oddělení společnosti DITON.

V ČEM V PRAXI IS KARAT NEJVÍCE POMÁHÁ

IS KARAT tvoří ve společnosti DITON skutečný středobod všech IT řešení, které jsou na něj následně napojeny. Za největší přidanou hodnotu IS KARAT tak pracovníci IT oddělení bez váhání označují právě jeho Otevřenost, tedy velkou míru jeho customizace, kterou si jsou schopni zajistit vlastními silami. Díky tomu si vyvinuli řadu vlastních firemních řešení, která vytváří pomyslnou „třešničku na dortu“ při využití IS KARAT. Z těch nejzajímavějších lze jmenovat např. tyto:

Doprava

Vlastní agenda sloužící k objednávání a optimalizaci dopravy. Vzhledem k tomu, že v hlavní sezóně odbaví 250 kamiónů denně a 50 tis. palet měsíčně, jsou informace o dopravě středem pro veškerou další práci s IS KARAT. Jednotliví dispečeři dopravy pracují s tzv. oknem dopravy, které představuje přehled konkrétních kamiónů nasmlouvaných dopravců, jehož výsledkem je založení objednávky vydané na dopravce.

Pro optimalizaci objednávání dopravy byla vytvořena nabídka Referent dopravy, která umožňuje dispečerům optimalizovat objednanou dopravu podle objemu, místa určení a dalších parametrů.

Za účelem optimalizace nakládky byla vytvořena tzv. časová okna nakládky, aby bylo možné domluvit se s dopravcem nejen na dni nakládky, ale i na konkrétní hodině. V takovém případě je společnost DITON schopna garantovat odbavení bez čekání.

Díky integraci agendy dopravy přímo do IS KARAT jsou kompletní informace o dopravě spárovány se všemi prodejními doklady. Vedení společnosti má on-line informace o objemu prodaného sortimentu, včetně informací o podílu ceny dopravy na celkovém objemu.

Objednávky přijaté a metody jejich přijetí

  • EDI – zejména pro 10 největších odběratelů, kteří tvoří cca 1/3 odběrů, je zajištěna komunikace přes EDI, konkrétně s využitím webové služby ORiON EDI od společnosti GRiT. Touto formou běží kromě objednávek přijatých také následně vystavené dodací listy.
  • OCR – pro menší odběratele, kteří jsou schopni zajistit zaslání elektronické objednávky v jednotném vzhledu, využívají OCR aplikaci ABBYY FlexiCapture od společnosti Konica Minolta, jejímž výsledkem je založení kompletní objednávky přijaté do IS KARAT. Tuto formu využívají kromě objednávek přijatých i pro faktury přijaté.

„Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že vytěžování dokumentů pomocí OCR aplikací se vyplatí skutečně až od většího počtu dokladů, a hlavně s omezeným výčtem formulářů, které se vytěžují. Spoléhat se na, umělou inteligenci´ a, samoučení se´ moderních OCR aplikací nelze,“ říká Martin Mihálik, vedoucí IT oddělení společnosti DITON.

E-mail

Pro úplně nejmenší odběratele, kteří posílají objednávky sice elektronicky, ale co do formy „pokaždé jinak“, byla vytvořena funkčnost, která zajistí evidenci takto přijaté objednávky do speciální evidence v IS KARAT, odkud mohou pracovníci následně provést ruční založení objednávky přijaté.

Web

Struktura webových stránek společnosti DITON je napřímo propojena s databází IS KARAT, a jejich správa je tak řízena přímo zodpovědnými pracovníky v IS KARAT. Kromě obrázků a textů dochází k automatické aktualizaci produktových řad ze skupin nomenklatur, standardních ceníkových cen z patřičného ceníku v IS KARAT apod.

Komunikace s architekty

Za účelem automatizace komunikace s architekty byl upraven standardní nástroj Parametrizace v IS KARAT tak, aby dokázal importovat i exportovat soubory ve formátu BIM (Building Information Model), který je standardem pro 3D vizualizaci stavebních objektů.

Zástupci společnosti DITON mají zkušenosti s komunikací jak přímo s výrobcem IS KARAT, tak i s jeho obchodními partnery. A v obou případech lze spolupráci shrnout jediným slovem: „FUNGUJE“. „Důležité je, že jsme si s většinou pracovníků dodavatele sedli lidsky a nemáme problém si nechat poradit,“ říká Martin Mihálik, vedoucí IT oddělení společnosti DITON.

Důležité je, že jsme si s většinou pracovníků dodavatele sedli lidsky a nemáme problém si nechat poradit.

logo-diton-1 Martin Mihálikvedoucí IT oddělení společnosti DITON

PLÁNY DO BUDOUCNA A DALŠÍ ROZVOJ SPOLUPRÁCE

Největším úkolem letošního roku je rozjezd plánování výroby. Speciálně pro společnost DITON bude vytvořena úprava standardu IS KARAT pro možnost kapacitního plánování na více zdrojů. V rámci přípravných prací se IT pracovníkům společnosti DITON podařilo integrovat vlastní firemní řešení do GANTT diagramu v IS KARAT, a dokáží tak zajistit automatickou aktualizaci jednotlivých záznamů podle vlastního algoritmu. Z dalších věcí stojí za zmínku vývoj vlastního řešení WMS, které interně označují jako chytrý sklad. Doposud se jako krizové místo jeví spíše výběr vhodného a vysoce odolného HW pro extrémní podmínky než naprogramování samotné aplikační logiky v IS KARAT. Zvažují také zavedení vlastního odběratelského webového portálu, který by sloužil zejména pro nejmenší odběratele, kteří dnes zasílají objednávky e-mailem, ale bez jednotné šablony nebo formy a jejich pořízení do IS KARAT je poté nutno provádět ručním způsobem. Jeho zavedením by mělo dojít k dalšímu snížení manuální ruční práce a zefektivnění celého procesu příjmu objednávek přijatých.

„Zapomenout bychom nechtěli ani na optimalizace vlastního firemního kódu, protože zkušenosti ukazují, že i drobná optimalizace může mít zásadní vliv na rychlost celé aplikace,“ říká Jindřich Skočdopole, IT pracovník společnosti DITON.

DITON s.r.o.

Vyrábíme a nabízíme betonové dlažby, palisády, obrubníky, ztracené bednění, zatravňovací i svahové tvárnice, plotové programy, zdicí prvky či prvky zahradní architektury.

diton.cz

Máte zájem
o podobné řešení?

Kontaktujte nás. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy, předložíme vám nezávaznou cenovou nabídku.

Mám zájem

Další případové studie

Zobrazit všechny

Máte zájem o schůzku, kalkulaci nebo máte dotaz?

Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy, předložíme vám nezávaznou cenovou nabídku nebo vám poskytneme přístup do demoverze našich produktů.