Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

45-vyroba1

Případová studie

OFZ: Geografická poloha jako výhoda pro podnikání i pro život

18. listopadu 2018

Akciová společnost OFZ se nachází uprostřed hutních center Slovenska, Polska, České republiky, Maďarska a Rakouska. A právě geografická poloha společnosti je také její největší konkurenční výhodou a do regionu střední Evropy tak putuje přibližně 90 % její produkce.

POSTAVENÍ NA TRHU A KONKURENČNÍ VÝHODY SPOLEČNOSTI

Nízké logistické náklady spolu s komplexním portfoliem výrobků a JIT dodávkami předurčují společnost k tomu, aby byla pánem regionu střední Evropy a skutečně vážní konkurenti se nacházeli až na Ukrajině nebo v Norsku. Navíc se společnost nebojí expandovat i na další trhy, důkazem čehož může být nákup ruské společnosti, přes kterou proudí speciální produkty na tamní trh.

Historie společnosti sahá až do roku 1952, kdy byly vyrobené první feroslitiny na Slovensku. Dnes je společnost OFZ diverzifikovaným středoevropským výrobcem feroslitin a nabízí zákazníkům širokou paletu feroslitin na bázi manganu a křemíku. Kromě masových feroslitin OFZ vyrábí i plněné profily s různou náplní. Do jejího výrobního programu jsou zařazeny i vedlejší produkty vyráběné ze zachycených úletů a trosek – výrobky pro stavební průmysl Microsilica Sioxid, Grasimat a Simat. Kromě toho společnost dokázala zajímavě využít odpadového tepla, kterého v tomto segmentu výroby vzniká opravdu hodně, a to k výrobě dřevěných briket a pelet. Z ekonomického hlediska celkem jasná záležitost, protože na výrobu tohoto sortimentu potřebujete hlavně dostatečný zdroj suroviny, tedy dřeva, a k tomu kvalitní nízkonákladový zdroj tepla na jeho sušení. A obou věcí je zde skutečně hodně. A pokud se navíc toto palivo pomalu stává ekologickým palivem budoucnosti pro domácnosti, tak není co řešit.

DŮVODY PRO VÝBĚR NOVÉHO ERP A ROZHODNUTÍ PRO IS KARAT

Od roku 1994 byl ve společnosti OFZ využíván informační systém SAP, který byl v té době jediným komplexním systémem na trhu a který jediný dokázal uspokojit požadavky společnosti. Postupem doby se však jeho provozování pro společnost OFZ stávalo méně a méně výhodným, až skončilo rozhodnutím společnosti o výběru nového informačního systému. Hlavním důvodem byly zcela nepřiměřené náklady, kdy za přemrštěnou cenu získávala společnost v podstatě jen údržbu již dlouho provozovaného řešení, bez jakéhokoliv rozvoje a přidané hodnoty. Když se k tomu přidá i pocit zákazníka, že pro dodavatele není rovným a důležitým partnerem, je na změnu zaděláno. Výše uvedené bylo navíc doplněno i čerstvou negativní zkušeností z jednání se zástupci společnosti SAP ohledně plánovaného zavedení informačního systému do dceřiné společnosti.

Proto bylo v roce 2012 vypsáno výběrové řízení na dodavatele nového ERP řešení, kterého se v 1. kole zúčastnily produkty Softip, Helios SPIN, KARAT a ABRA. Do užšího výběru potom postoupilo řešení KARAT a ABRA, celkovým vítězem stal IS KARAT. Klíčovými faktory finálního výběru byl poměr cena/výkon, dostupnost servisní podpory a přiměřená velikost dodavatele, ideálně lokálního, aby vzájemný vztah mohl být skutečně rovnocenným partnerstvím a zákazník v něm netahal vždy za kratší konec.

Z hlediska funkcionality byly základní požadavky postaveny na úroveň provozovaného IS SAP + požadavek na skutečně komplexní řešení s integrací do jednoho uživatelského prostředí a s možností provozu na více platformách.

PRŮBĚH IMPLEMENTACE A KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU

Implementace měla jasné zadání, a to zajistit provoz v rozsahu dříve provozovaného IS SAP. Byly stanoveny klíčové osoby za jednotlivé oblasti poptávaného řešení, tzv. klíčoví uživatelé. Ti přivítali plánovanou změnu informačního systému pozitivně, protože sami již delší dobu cítili, že IS SAP je nevyhovující a brzdí rozvoj společnosti i jich samotných. Je potřeba si uvědomit, že IS SAP využívalo ve společnosti OFZ 16 současně pracujících uživatelů, ale dnes jich v IS KARAT pracuje současně téměř 80.

Před implementací IS KARAT jsem osobně zažil tři implementace IS SAP a mohu prohlásit, že implementace IS KARAT byla nejméně problematická.

ofz-1Ing. Branislav Klocokvýkonný ředitel společnosti

Samotná implementace byla rozdělena do 3 etap:

  • V 1. etapě bylo v průběhu roku 2013 naimplementováno řešení pro Personalistiku a Mzdy, protože tato oblast vyžadovala neodkladné řešení. Od ledna 2014 byla oblast PaM IS KARAT předána do ostrého provozu.
  • Ve 2. etapě došlo k implementaci řešení pro oblasti Ekonomika, Majetek, Sklady, Nákup a Prodej a Výroba, včetně grafického analytického nástroje KARAT Manažer. Od ledna 2015 byly tyto oblasti předány do ostrého provozu.
  • 3. etapa byla v podstatě průběžná a zaměřila se na doplnění firemních řešení a implementaci IS KARAT do dalších společností ve skupině.

ZKUŠENOSTI Z VYUŽÍVÁNÍ IS KARAT A SPOLUPRÁCE S KARAT SOFTWARE

Přínosy IS KARAT lze rozdělit do dvou oblastí, a to na okamžité a postupné. Mezi okamžité se řadí poměr ceny a výkonu, kdy za poloviční náklady má společnost OFZ řešení v podobném funkčním rozsahu jako dřív, ale pro téměř 80 uživatelů. Z jiné strany se to dá hodnotit i tak, že za stejný roční rozpočet na provoz ERP má společnost OFZ cca čtyřikrát větší funkčnost řešení. Z hlediska funkčního se potom jedná o komplexní řešení, designově velice podařené, integrované v dceřiných společnostech a na serverech provozovaných v cloudu. Zpočátku byla drobným handicapem přílišná vázanost na Windows platformu, ale s příchodem mobilního klienta IS KARAT se toto zásadně změnilo.

Mezi postupné přínosy patří možnosti využívat unikátní Otevřenost IS KARAT, která umožňuje v krátkém čase vytvářet firemní funkčnosti, které jsou designově a způsobem ovládání shodné se standardem IS KARAT a navíc jsou zcela kompatibilní s novými verzemi, které každý rok přicházejí.

Když je navíc tato možnost dostupná za přijatelných nákladů, tak roste i její využití k oboustranné spokojenosti. I proto mají na firemní úrovni vyřešeny specifické agendy, jako je údržba, výrobní služby, životní prostředí, registrace úrazů, logistika a další. Vše výše uvedené dokládá i zvýšení obratu z původních 90 na současných 150 mil. eur ročně, a to bez nutnosti posilování personálního obsazení.

Přínosy spolupráce s firmou KARAT Software se dají shrnout do jedné věty, a to, že přešli k dodavateli, kterému jsou skutečnými partnery a ne těmi posledními v řadě.

Navíc zákazník má možnost vyjádřit i případnou nespokojenost. Příkladem je požadavek na zvýšení kapacit KARAT Software pro tento projekt – v poslední době by zákazník dokázal využít více kapacit dodavatele a tím urychlit implementaci nových funkcí.

Doporučení a zkušenosti z implementace

„Dnes bychom se nesnažili postavit zadání na rozsahu starého řešení SAP, ale snažili bychom se je postavit kompletně znovu a s čistým štítem. Tedy bych si všechny procesy ve společnosti nakreslil znovu, nastavil vazby mezi nimi a toto se snažil držet jako zadání pro dodavatele.“

„Externí dodavatel čerpá zkušenosti z praxe a realizovaných projektů, což interní IT oddělení nemůže. Čím více je firma závislá na činnosti IT oddělení, tím spíš by se měla spoléhat na externí dodavatele.“

„Nemá smysl převádět ze starého systému historická data, ale pouze statické číselníky a neuhrazené faktury. Je to zbytečná investice, která nikdy nedopadne ideálně a lze ji jednoduše nahradit různými typy přehledů a statistik.“

Ing. Branislav Klocok, výkonný ředitel společnosti

PLÁNY DO BUDOUCNA A DALŠÍ ROZVOJ SPOLUPRÁCE

Plány do budoucna jsou zde hodně spojeny s novými řešeními, které IS KARAT v posledních letech přináší. Jedná se například o masivnější využívaní nástroje BPM pro realizaci workflow procesů ve společnosti. Aktuálně jej využívají zejména jako nástroje pro vrcholové řízení firmy, ale rádi by jej rozšířili i na nižší úrovně řízení. Dále si hodně slibují od nasazení inovovaného řešení Projekty, na které chtějí navázat implementací další novinky z produktové nabídky IS KARAT, řešením DMS.

Po letech by se také rádi vrátili k řešení CRM, které dosud využívají tak, jak vzešlo ještě z předchozího IS SAP. Rádi by provedli jeho reimplementaci dle aktuálních požadavků a trendů, mezi které patří i mobilita. I zde může pomoci jedna z novinek IS KARAT, kterou je mobilní klient uvedený na trh na podzim 2017.

V roce 2018 OFZ převzala důl na těžbu Mn rudy, kde by rádi nasadili legislativně nezávislé části řešení IS KARAT s využitím anglické jazykové verze a tyto propojili s nějakým lokálním řešením pro ekonomiku.

OFZ, a.s.

Diverzifikovaný středoevropský výrobce feroslitin na bázi manganu a křemíku, včetně plněných profilů.

siroka.ofz.company

Máte zájem
o podobné řešení?

Kontaktujte nás. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy, předložíme vám nezávaznou cenovou nabídku.

Mám zájem

Další případové studie

Zobrazit všechny

Máte zájem o schůzku, kalkulaci nebo máte dotaz?

Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy, předložíme vám nezávaznou cenovou nabídku nebo vám poskytneme přístup do demoverze našich produktů.