Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

rudos

Případová studie

RUDOS: Důležité jsou vždy informace a cesta, jak se k nim dostanete

20. října 2023

Historie firmy RUDOS se začala psát v roce 1996 založením společnosti, která měla dva pracovníky, a to majitele a servisního technika. Specializace firmy byla v té době založená na opravě a dodávce dmychadel do domovních čistíren odpadních vod a servisu průmyslových kompresorů značky Kaeser.

Postupným přirozeným způsobem došlo k rozvoji firmy až do současného stavu, kdy zaměstnává více než 85 zaměstnanců a působí ve 4 hlavních segmentech, kterými jsou železnice, stlačený vzduch, strojírenská výroba a svářečské/montážní práce.

Víc jak 70 % tržeb společnosti pochází ze železničního segmentu, kde RUDOS vyrábí vlastní brzdové a pístové kompresory do lokomotiv, věnuje se generálním opravám motorů MAN, CATERPILLAR, servisu klimatizací a výrobě různých produktů a náhradních dílů pro železniční segment.

Další zajímavou divizí společnosti RUDOS je stlačený vzduch, kterou se podařilo úspěšně rozšířit o výrobu náhradních dílů a ventilů na pístové kompresory, kde se společnost RUDOS aktuálně řadí mezi 5 největších výrobců v EU s trhem v UK, Německu, Itálii, Polsku, Rumunsku a v dalších zemích.

V rámci segmentu strojírenské výroby poskytuje RUDOS svým zákazníkům kompletní portfolio služeb od reverzního inženýringu až po návrh a konstrukci produktů. V segmentu strojírenské výroby má společnost moderní strojový park s CNC i konvenčními stroji, moderně vybavenými svářečskými pracovišti a vlastní lakovnou i tryskárnou.

Společnost sídlí v moderních výrobních prostorách zasazených do krásného kraje s výhledem na Velkou Fatru.

Za poslední 3 roky dokázala společnost RUDOS zvýšit tržby o více než 40 % na současných 16 mil. euro ročně.

Za největší konkurenční výhodu lze považovat schopnost vyřešit složitou zakázku pod jednou střechou a s garancí od jednoho dodavatele.

Disponují kapacitami v oblastech obchodu, servisu, výroby a technického inženýringu, což je pro zákazníka vždy velká výhoda. Tou je nepochybně i získaný ECM certifikát, který společnost opravňuje k údržbě kolejových vozidel se všemi závazky vyplývajícími právě z ECM certifikace.

Důvody výběru nového ERP řešení a rozhodnutí pro IS KARAT

V roce 2017 začali klíčoví pracovníci firmy RUDOS uvažovat o novém ERP řešení. Hlavním důvodem byla absence integrovaného plánovacího nástroje v jejich tehdejším systému a využití externího řešení bylo nejen technicky, ale i cenově neúměrné. Dalšími důvody byla absence vlastního řešení řízených skladů a špatná podpora externích zařízení typu skladový a odváděcí terminál. V neposlední řadě to bylo neoptimální uživatelské rozhraní a nedostupnost mobilních technologií pro práci s informačním systémem na mobilních zařízeních.

Výběr prováděli sami, bez externích poradců, a vhodné kandidáty na dodavatele vybírali na základě informací z webových stránek a odborných webů. Tímto způsobem se dostali i k IS KARAT. Spolu s ním byly ve výběrovém řízení ještě dva konkurenční produkty.

Po prezentacích uvedených řešení se ukázalo, že hlavní konkurent nemá odpovídající plánování výroby a chybí mu skutečně plnohodnotný mobilní klient, čímž se zařadil na podobnou úroveň jako stávající řešení. Nejlépe tedy z prezentací vyšel IS KARAT, a pokud existovaly nějaké pochyby, byly rozprášeny na KARAT Konferenci 2019, kde se zástupci společnosti RUDOS utvrdili v tom, že za produktem IS KARAT stojí stabilní společnost s garancí jeho rozvoje do budoucna.

Když jsem poprvé uviděl funkcionalitu Ganttova diagramu integrovanou do IS KARAT, byl jsem v naprostém úžasu.

rudos-logo-e1496485625455Tomáš Vrbičanvedoucí IT oddělení

Za skutečnost, která také ovlivnila výběr IS KARAT, lze považovat i to, že implementační partner STEP software je z Košic a jedná se o středně velkou společnost s větším počtem implementačních a servisních pracovníků. S tímto měli u původního řešení historicky také problémy, protože byly odkázaní na jednu osobu. Navíc má právě implementační partner STEP software ve svém portfoliu vlastní certifikované partnerské řešení pro IS KARAT, konkrétně řešení s názvem Dotykové terminály, které přesně splňovalo požadavky společnosti RUDOS na tuto oblast a její plánovaný rozvoj.

Implementace IS KARAT

Přestože se klíčoví uživatelé společnosti RUDOS domnívali, že rozjezd ostrého provozu od roku 2020 je vzhledem k příliš krátké době optimistický až nereálný, implementační tým společnosti STEP software se chtěl pokusit o „nemožné“. Nicméně se nepodařilo a rozjezd ostrého provozu byl následně odložen na leden 2021. Tento „neúspěch“ se následně pracovníci dodavatele pokusili napravit maximální podporou při implementaci a rozjezdu ostrého provozu, což se jim i podařilo.

Zpětně však tento posun hodnotí na straně RUDOS jako prospěšný, protože se díky němu podařilo řízeně odladit všechny interní procesy, a to ještě tak, aby byly kompatibilní s nově implementovaným IS KARAT. Zároveň tento posun umožnil skutečně kvalitní a intenzivní školení pracovníků společnosti RUDOS, které se tímto posunem a získáním dostatku času podařilo pozitivně zapojit do samotného procesu změny.

„Vždy se najdou jednotlivci, kteří budou trvale nespokojeni s jakoukoliv změnou, ale s odstupem času lze konstatovat, že většina pracovníků hodnotí přechod na IS KARAT pozitivně,“ říká Filip Bobula, ředitel nákupu a logistiky.

I proto je Filip Bobula přesvědčen, že „předimplementační analýza je nejdůležitější fází implementace a nevyplácí se ji podcenit“. Zároveň za ideální považuje stav, kdy jsou interní procesy popsány a odladěny ještě před jejím zahájením.

Přidána hodnota produktu a dodavatele

Za největší plus IS KARAT lze bezesporu považovat to, že se podařilo naplnit cíle pořízení nového ERP a zdokonalit činnosti firmy, kvůli kterým byl nový ERP pořízen. Jedná se zejména o možnosti uživatelského rozhraní a integrované plánování Ganttovým diagramem.

Dále si uživatelé ve společnosti RUDOS chválí možnosti a přínos certifikovaného partnerského řešení Dotykové terminály, které bylo postupně z oblasti řízení oběhu skladových zásob rozšířeno i do oblasti výroby a dnes je většina výrobních strojů opatřena dotykovými terminály s tímto integrovaným řešením.

V neposlední řadě by se dala vypíchnout možnost provádění firemních úprav „bez omezení“, kde je velice důležitá součinnost s implementačním partnerem STEP software. Obecně by se spolupráce se společností STEP software dala označit jako oboustranně prospěšná.

V oblasti uživatelského rozhraní se jedná např. o tyto nové možnosti:

  • Pokročilé možnosti vizualizace seznamu, díky kterým řada uživatelů nepotřebuje jiné nástroje pro získávání informací pro podporu rozhodování.
  • Pokročilý náhled na data, kdy si uživatel může definovat, jaké související informace k primárnímu záznamu seznamu bude vidět v integrovaném náhledu.
  • Filtrování záznamů seznamu s „neomezenými“ možnostmi.
  • Export do Excelu dostupný u řady integrovaných funkčností.
  • Integrované analytické nástroje typu kontingenční tabulka s grafem.
  • Systém více současně otevřených nabídek formou záložek á la internetový prohlížeč.

I díky výše uvedeným možnostem dnes lze konstatovat, že se podařilo dosáhnout větší efektivity práce, kde například u obchodních referentů se přechodem na IS KARAT podařilo uspořit až 30 % jejich kapacity, kterou lze soustředit jinam.

Plány do budoucna a další rozvoj spolupráce

V letošním roce zvažují rozšíření licence IS KARAT i na další menší obchodní firmu, kterou mají ve svém portfoliu. Dále plánují nahradit specializovanou aplikaci pro řízení servisu řešením v IS KARAT. Zaměřit by se chtěli i na oblast technické kontroly, kde cítí potřebu optimalizace tohoto procesu a jeho následný rozjezd v IS KARAT. Využít by chtěli i poslední novinky modulu BPM KARAT v oblasti elektronického podepisování dokumentů. Protože se stali jedním z prvních zákazníků produktu ALITEO, což je systém pro řízení týmů, projektů a požadavků z dílny společnosti KARAT Software, chtěli by tento produkt integrovat do firemních procesů a vytěžit z něj maximum.

Pokud bych měl porovnat náš předchozí systém s aktuálně provozovaným IS KARAT, je to jako bych porovnával tlačítkový mobil se smartphonem.

rudos-logo-e1496485625455Filip Bobulaředitel nákupu a logistiky

V rámci dlouhodobějších plánů zvažují zavedení RFID technologie a implementaci řešení pro monitorování výrobních a provozních zařízení, která by měla být kompatibilní s IS KARAT a vzájemně si vyměňovat data. Rádi by využili i integrované řešení docházky v IS KARAT.

V oblasti odborné spolupráce s implementačním partnerem i výrobcem IS KARAT by rádi iniciovali vznik odborné skupiny uživatelů IS KARAT pro oblast plánování Ganttovým diagramem a v rámci této odborné skupiny se vzájemně obohatili o praktické informace z této oblasti. Podobnou formu spolupráce by uvítali i v aktuálně velmi populární oblasti AI.

PŘÍNOSY IS KARAT

„Zdvojnásobení obratu se zachováním přibližně stejného počtu pracovníků by bez přechodu na IS KARAT nebylo možné.“

„Neumím si představit, že bych ve starém řešení vykonával stejný objem práce, jako dělám v IS KARAT. Na to bych potřeboval další 3 lidi.“

„Je naprosto nereálné, abychom dnes zvládli plánovat výrobu a stanovit termíny pro nabídku zákazníkovi bez využití integrovaného Ganttova diagramu.“

Filip Bobula, ředitel nákupu a logistiky

„Důležité jsou vždy informace a cesta, jak se k nim dostanete. Toto je velké plus oproti předchozímu řešení, protože v IS KARAT máme požadované informace na jedno kliknutí.“

„Pokud bychom zůstali u původního řešení, možná bychom dnes byli také na dvojnásobném obratu, ale museli bychom přistavit další poschodí a  přijmout řadu nových lidí.“

Tomáš Vrbičan, vedoucí IT oddělení

RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o

Dodavatel v oblasti kolejových vozidel, kompresorů, hydro-eko systémů a strojírenské výroby.

rudos.sk

Máte zájem
o podobné řešení?

Kontaktujte nás. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy, předložíme vám nezávaznou cenovou nabídku.

Mám zájem

Další případové studie

Zobrazit všechny

Máte zájem o schůzku, kalkulaci nebo máte dotaz?

Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy, předložíme vám nezávaznou cenovou nabídku nebo vám poskytneme přístup do demoverze našich produktů.