Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

vypal-keramiky-v-tunelove-peci

Případová studie

SEEIF Ceramic: IS KARAT odstartoval plánování a řízení výroby

19. června 2016

SEEIF Ceramic, a.s. je producentem a dodavatelem tradičních žárovzdorných výrobků a keramických materiálů, včetně služeb a poradenství týkající se jejich použití u zákazníka. Dodávané výrobky jsou určeny především pro hutní, slévárenský a ocelárenský průmysl.

POSTAVENÍ NA TRHU A KONKURENČNÍ VÝHODY SPOLEČNOSTI

Historie společnosti SEEIF Ceramic sahá až do roku 1831, kdy zahájil výrobu její předchůdce Keravit Ostrava. V samotném Rájci-Jestřebí, kde se dnes sídlo společnosti SEEIF Ceramic nachází, byla v roce 1908 postavena továrna původně využívaná jako cihelna.

V roce 1911 byla přebudována na výrobu šamotu. Po druhé světové válce a následném znárodnění byla výroba obnovena a podnik byl přejmenován na Moravské závody kaolinové a hlinné. V roce 1948 byl následně začleněn do struktury národního podniku Moravské keramické závody.

V dubnu 1990 se podnik opět osamostatnil jako Moravské keramické závody Rájec-Jestřebí (MKZ) a v květnu 1992 se přetransformoval na akciovou společnost v rámci první vlny privatizace.

V roce 2008 se začaly objevovat první úvahy o spojení největších tuzemských konkurentů na poli keramické výroby do jednoho celku. Koncem roku 2009 vzniká sloučením společností Moravské keramické závody, Keravit Ostrava a Reframo Kadaň nástupnická společnost SEEIF Ceramic a.s.

Tato společnost byla rozdělena do pěti závodů:

 • Závod 01 Šamotka Rájec
 • Závod 02 Ucpávkové hmoty Rájec
 • Závod 03 Keravit Ostrava
 • Závod 04 Reframo Kadaň
 • Závod 05 Svitavy

Společnost Reframo Kadaň se však v roce 2016 odštěpila a dále se samostatně věnuje produkci žáruvzdorných materiálů.

Výrobní sortiment zahrnuje produkty tvarové – šamotové výrobky, izolační tvárnice, grafitové výrobky a další, i produkty netvaré – žáruvzdorné hmoty, ucpávkové hmoty nebo prané, sušené a kopané písky, přičemž druhá skupina produktů nachází uplatnění v mnoha různých oblastech, např.:

 • Slévárny oceli a litiny
 • Slévárny barevných kovů
 • Vysokopecní provozy
 • Stavba krbů a kamen
 • Stavebnictví, energetické a tepelné agregáty
 • Topné elementy
 • Žáruvzdorné ostřivo

Mezi největší konkurenční výhody společnosti SEEIF Ceramic patří rozmanitost výroby, krátké dodací lhůty a dobrá kvalita za přijatelnou cenu.

DŮVODY PRO VÝBĚR NOVÉHO ERP A  ROZHODNUTÍ PRO IS KARAT

Společnost od roku 2001 používala informační systém K2, avšak pouze pro ekonomiku a skladové hospodářství. K evidenci a řízení výroby sloužily papírové podklady, později tabulky v MS Excel. Po fúzi koncem roku 2009 a vzniku SEEIF Ceramic bylo logickým krokem rozšíření systému K2 do všech společností holdingu. Toto řešení však vyhovovalo pouze po omezenou dobu, než vyvstala potřeba řídit výrobu na pokročilejší úrovni, čemuž nedokázal systém K2 vyhovět. Proto byl v roce 2011 zahájen proces výběru nového ERP řešení, které bude splňovat všechny požadavky společnosti, tedy včetně plánování a řízení výroby.

Ve výběrovém řízení bylo osloveno cca 10 největších dodavatelů ERP systémů v České republice, z nichž 5 postoupilo do užšího výběru. V této fázi proběhly odborné prezentace a referenční návštěvy, při nichž byl kladen důraz zejména na prezentaci reálného využití plánování výroby. Právě tento aspekt byl na jaře 2012 rozhodujícím faktorem pro výběr informačního systému KARAT.

Díky tomu, že IS KARAT byl vybrán demokratickou volbou zástupců všech závodů, nebyl následně problém s pozitivním zapojením vlastních lidí do procesu implementace.

seeifMgr. František Pernicahlavní ekonom společnosti

PRŮBĚH IMPLEMENTACE A KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU

Od zahájení implementace bylo zřejmé, že nový systém nebude spuštěn od začátku kalendářního roku, ale od jiného data. Na základě praktických zkušeností z minulosti se zákazník s dodavatelem shodli na tom, že období na přelomu roku představuje pro společnost v různých ohledech značnou zátěž a pro spuštění nového systému tedy nepředstavuje optimální načasování.

Stejně tak panovala shoda o rozložení implementace do více etap v delším časovém období, konkrétně takto:

 • od 1. 10. 2012 Ekonomika, Nákup a Prodej, Skladové hospodářství do všech závodů holdingu
 • od 1. 1. 2013 Personalistika a Mzdy do všech závodů holdingu
 • později Výroba

Rozhodnutí o pozdějším spuštění modulů pro plánování a řízení výroby vycházelo zejména ze skutečnosti, že ve společnosti byl dosud využíván systém založený na papírových dokumentech a ručním zpracování a bylo nutné se na tak významný krok interně připravit.

V důsledku toho se společnost SEEIF mimo jiné stala jedním z prvních zákazníků s technologicky novou verzí IS KARAT založenou na platformě .NET.

Za tímto krokem byla zejména snaha předejít pozdějšímu souběhu spuštění modulu výroby a přechodu celého systému na tuto novou verzi.

Opatrně s hromadným převodem dat ze starého do nového systému. Doporučuji důkladně vyčistit data už ve zdroji a teprve poté kamkoliv převádět. Pro převod mzdových dat se osvědčila úzká osobní spolupráce starého a nového dodavatele.

seeifMgr. František Pernicahlavní ekonom společnosti

Harmonogram implementace modulů plánování a řízení výroby byl následovný:

 • od dubna 2013 implementace evidence a řízení výroby v závodě 03 Ostrava
 • od září 2013 spuštění evidence a řízení výroby v závodě 01 Rájec
 • od ledna 2014 spuštění evidence a řízení výroby v ostatních závodech holdingu • v průběhu roku 2014 implementace plánování výroby v závodě Ostrava
 • od října 2014 spuštění plánování výroby v závodě Ostrava
 • od ledna 2015 spuštění plánování výroby v závodě Rájec

Implementace proběhla ve stanovených termínech, mimo jiné díky vhodně nastavenému harmonogramu a také minimu požadovaných úprav na míru (došlo k nim především u výstupních sestav) ve prospěch standardu aplikace.

Výsledkem bylo kompletní zavedení evidence a řízení výroby a plánování kapacit v požadovaných závodech holdingu, přičemž systém byl později rozšířen o sofistikovaný systém odvádění výroby pomocí mobilních terminálů.

ZKUŠENOSTI S VYUŽÍVÁNÍM IS KARAT A SPOLUPRÁCE S KARAT SOFTWARE

Největším přínosem zavedení informačního systému KARAT jsou vedle nově zavedeného plánování a řízení výroby především integrované manažerské kostky. Tento nástroj byl jedním z důvodů výběru IS KARAT, ale praxe předčila očekávání. Jedná se zejména o rychlost vyhodnocení dat nad velkým množstvím dat, které společnost v IS KARAT zpracovává. Holding zaměstnává jednoho vlastního IT pracovníka, který se stará převážně o hardwarovou stránku výpočetního prostředí. Za provoz systému IS KARAT je odpovědný hlavní ekonom společnosti. K údržbě a rozvoji systému klient využívá služeb dodavatele, s nímž má nastavené úzké vazby. Klientovi vyhovuje i způsob provádění zakázkových úprav systému, kdy integrovaný nástroj zajistí jejich korektní implementaci včetně vazeb na ostatní části systému. Jako příliš složité se jeví definování pracovních postupů (WorkFlow), což v průběhu roku 2016 vyřeší přechod na novou verzi systému s grafickým rozhraním, kterou dodavatel IS KARAT druhým rokem nabízí. Komplikované je rovněž zadávání uživatelských práv, které se naštěstí neděje často, a i zde lze očekávat zlepšení, jež přinese verze 16 IS KARAT. Cenným zdrojem informací a inspirace pro klienta je každoroční konference KARAT, kde má možnost osobního setkání s dalšími pracovníky  společnosti KARAT Software i příležitost k výměně praktických zkušeností s jinými zákazníky.

Doporučení a zkušenosti z implementace

„Co lze udělat v průběhu roku nenechávat na jeho konec.“

„Nutností je vhodné stanovení vlastního týmu lidí, jejich zodpovědností i pravomocí. Stejně to však musí fungovat i na straně dodavatele a je úkolem vedoucích na obou stranách, aby dohlíželi i na správnou chemii v celém týmu a v případě potřeby se nebáli sáhnout k personálním změnám.“

„Výrobu jsme si mohli dovolit implementovat samostatně a později zejména proto, že jsme dříve žádný systém nepoužívali. Neměli jsme tedy o co přijít, a hlavně jsme se museli interně na tento krok připravit. Dnes už si stejný postup nedokážu představit, protože bez funkčního systému plánování a řízení výroby a jeho vazeb na zbytek aplikace by to byl krok zpět.“

Mgr. František Pernica, hlavní ekonom společnosti

PLÁNY DO BUDOUCNA A DALŠÍ ROZVOJ SPOLUPRÁCE

V letošním roce společnost SEEIF Ceramic plánuje rozšířit terminálové odvádění výroby na všechny výrobní operace a začít využívat automatické generování objednávek materiálu. Zmiňovaný přechod na nové grafické prostředí WorkFlow umožní v budoucnu definovat nejen oběh dokladů, ale i jiné podnikové procesy. Ve stadiu úvah je zavedení modulu Odbytový plán, který by umožnil plánovat nejen účetně, ale podle skutečného množství a obratů jednotlivých položek sortimentu.

SEEIF Ceramic, a.s.

Producent a dodavatel tradičních žárovzdorných výrobků a keramických materiálů, včetně služeb a poradenství týkající se jejich použití u zákazníka.

ceramic.cz

Máte zájem
o podobné řešení?

Kontaktujte nás. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy, předložíme vám nezávaznou cenovou nabídku.

Mám zájem

Další případové studie

Zobrazit všechny

Máte zájem o schůzku, kalkulaci nebo máte dotaz?

Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy, předložíme vám nezávaznou cenovou nabídku nebo vám poskytneme přístup do demoverze našich produktů.