Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Informační systém

Informační systém je systém pro sběr, udržování, zpracování a poskytování informací a dat.Příkladem informačního systému může být kartotéka, telefonní seznam, kniha došlé pošty nebo účetnictví. Systém nemusí být nutně automatizovaný pomocí počítačů a může být i v papírové podobě.

Existuje mnoho studií a metodik používaných při tvorbě informačního systému. Důležitá je i bezproblémová integrace informačního systému, která má dvě hlediska:

  • vnitřní – jde o proškolení pracovníků, nastavení prostředí ap.,
  • vnější – jedná se zejména o zákazníky a dodavatele.

Implementaci informačního systému předchází většinou důkladná analýza požadavků firmy i samotných procesů, které se ve společnosti používají. Většina systémů se implementuje jako tzv. datové sklady, což je architektura, jež transformuje operativní data do jiné podoby, u které se bere ohled například na čas a rychlost následných dotazů. Tato data se nemění, mohou se transformovat z více zdrojů, např. od dodavatelů, a jsou aktualizována v časových intervalech. Nad nimi se dělají statistiky či analýza. To je poslední fáze – OLAP (Online Analytical Processing).

Přečtěte si, jak vám může pomoci informační systém KARAT.

Zdroj: Wikipedia
Licence: Creative Commons
Text byl pozměněn (zkrácen, jinak uspořádán, doplněn).

Máte zájem o schůzku, kalkulaci nebo máte dotaz?

Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy, předložíme vám nezávaznou cenovou nabídku nebo vám poskytneme přístup do demoverze našich produktů.