Systém pro výrobu nápojů, pivovarnictví

Systém pro firmy vyrábějící nápoje

Díky významným instalacím našeho informačního systému v oboru výroby a distribuce nápojů dokážeme pokrýt veškerá specifika této oblasti podnikání.

Systém vám umožní efektivní řízení obalů nebo zpětnou dohledatelnost výrobků, kterou ocení firmy nápojového i potravinářského průmyslu, např. pivovary.

Standardní funkce IS KARAT pro nápojářské firmy

 • automatizace obalového hospodářství
 • elektronická komunikace s obchodními řetězci (EDI)
 • propracovaná cenotvorba
 • elektronická evidence smluvních dokumentů - smlouvy, změny
 • optimalizace procesu vychystávání a rezervace skladových zásob
 • sledování bonusových systémů odběratelů
 • propracované manažerské výstupy a vyhodnocování
 • řešení poboček, včetně zahraničních
 • efektivní řešení logistiky dopravy
 • automatizace přefakturace
 • detailní sledování šarží, včetně zpětné dosledovatelnosti
 • optimalizace skladových zásob s využitím on-line terminálů
 • sledování vlastních zařízení u smluvních partnerů (zápůjčky, pronájmy)
 • podpora systému vratek a reklamačních řízení
 • podpora více způsobů úhrad (faktoring, kompenzace, avíza)
 • komplexní řešení pro podnikové prodejny
 • efektivní inventarizace pomocí on-line terminálů
 • zpětné rozpočítání souvisejících nákladů do skladových cen
 • automatizované řešení spotřební daně
 • komplexní řešení výroby nebo napojení na produkt třetí strany

IS KARAT - pro firmy vyrábějící nápoje

Informační systém KARAT má celou řadu všeobecných funkcí. Přečtěte si více o funkcích pro výrobní firmy nebo pro obchodní a distribuční firmy.  

Ke stažení

Informační brožura (1,77 MB)

Chcete vyzkoušet informační systém KARAT?

Požádat o demo

Zajímá vás cena informačního systému KARAT?

Požádat o kalkulaci